Ankieta Raport Roczny 2017

Raport Roczny 2017 > Ankieta Raport Roczny 2017
1 Jaką instytucję Pani/Pan reprezentuje?
2 Na ile zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że obecny sposób prezentacji danych jest czytelny i kompletny:
3 Który z dostępnych rozdziałów jest dla Pana/Pani najbardziej wartościowy ze względu na zawarte informacje:
4 Jak ogólnie ocenia Pan/Pani tegoroczny Raport Roczny w wersji online? Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą ocenę):
5 Czy interaktywne narzędzia dostępne w raporcie: analizator kursu akcji oraz analizator wyników są dla Pana/Pani przydatne, jeśli nie to prosimy o słowo krytyki?
6 Jaki jeszcze rodzaj informacji według Pana/Pani powinien się znaleźć w przyszłorocznym raporcie? Inne uwagi do raportu?