Kalendarium głównych wydarzeń korporacyjnych w 2018 roku

Raport Roczny 2017 > Akcje i obligacje > Kalendarium głównych wydarzeń korporacyjnych w 2018 roku
Wyniki 2017

Akcje i obligacje

Wskaźnik C/Z (cena / zysk): 12,51 i C/WK (cena/wartość księgowa): 2,49
Wskaźnik C/Z (cena / zysk): 12,51 i C/WK (cena/wartość księgowa): 2,49
Udział inwestorów zagranicznych w akcjonariacie na poziomie 34,4%
Udział inwestorów zagranicznych w akcjonariacie na poziomie 34,4%
Stopa dywidendy dla akcji PZU na koniec 2017: 3,32% (1,40 zł na akcję)
Stopa dywidendy dla akcji PZU na koniec 2017: 3,32% (1,40 zł na akcję)
Rating (S&P Global Ratings): A- z perspektywą stabilną
Rating (S&P Global Ratings): A- z perspektywą stabilną
Średnia dzienna wartość obrotu akcjami PZU: 75,6 mln zł
Średnia dzienna wartość obrotu akcjami PZU: 75,6 mln zł
Udział OFE i TFI w akcjonariacie PZU: 18,0% i 4,4%
Udział OFE i TFI w akcjonariacie PZU: 18,0% i 4,4%
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

9 STYCZEŃ

„Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia”, aktualizacja i operacjonalizacja strategii Grupy PZU na lata 2017-2020

15 MARZEC

Raport roczny 2017

16 MAJ

Raport za I kwartał 2018 

25-27 MAJ

22 Konferencja WallStreet dla inwestorów indywidualnych

30 SIERPIEŃ

Raport półroczny 2018

15 LISTOPAD

Raport za III kwartały 2018

 

więcej

Kontakt do Relacji Inwestorskich:

Piotr Wiśniewski
Kierownik Zespołu Relacji Inwestorskich
email: ir@pzu.pl
tel.: +48 (22) 582 26 23

Facebook Twitter Google Plus All