Notowania akcji PZU

Raport Roczny 2017 > Akcje i obligacje > Notowania akcji PZU
Wyniki 2017

Akcje i obligacje

Wskaźnik C/Z (cena / zysk): 12,51 i C/WK (cena/wartość księgowa): 2,49
Wskaźnik C/Z (cena / zysk): 12,51 i C/WK (cena/wartość księgowa): 2,49
Udział inwestorów zagranicznych w akcjonariacie na poziomie 34,4%
Udział inwestorów zagranicznych w akcjonariacie na poziomie 34,4%
Stopa dywidendy dla akcji PZU na koniec 2017: 3,32% (1,40 zł na akcję)
Stopa dywidendy dla akcji PZU na koniec 2017: 3,32% (1,40 zł na akcję)
Rating (S&P Global Ratings): A- z perspektywą stabilną
Rating (S&P Global Ratings): A- z perspektywą stabilną
Średnia dzienna wartość obrotu akcjami PZU: 75,6 mln zł
Średnia dzienna wartość obrotu akcjami PZU: 75,6 mln zł
Udział OFE i TFI w akcjonariacie PZU: 18,0% i 4,4%
Udział OFE i TFI w akcjonariacie PZU: 18,0% i 4,4%
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

PZU zadebiutował na GPW w Warszawie 12 maja 2010 roku. Od dnia debiutu wchodzi w skład indeksu WIG20 oraz WIG, WIG30, WIG-Poland, WIGdiv, WIG20TR, MSCI Poland. Od 2012 roku akcje PZU należą do indeksu zrównoważonego rozwoju RESPECT (potwierdzenie obecności 18 grudnia 2017 roku).

Indeksy GPW

W 2017 roku najważniejszy polski indeks WIG20 roku poruszał się w przedziale pomiędzy 1 957 - 2 552 (w 2016: 1 674 - 1 999 punktów), kończąc ostatnią sesję w roku na poziomie bliskim rocznego maksimum tj. 2 461 punktów (wzrost o 26,4% r/r, tj. z dynamiką prawie sześciokrotnie większą niż na koniec 2016 roku).

W I połowie 2017 roku wzrosty notowały wszystkie główne indeksy GPW. Druga połowa należała już tylko do dużych spółek. Indeks WIG20 urósł o 7,0%, podczas gdy sWIG80 zanotował spadek o 9,2%. Nie przeszkodziło to jednak indeksowi WIG w osiągnięciu 67,8 tys. pkt. tj. rekordowego poziomu, który ostatnio notowany był w 2007 roku. Finalnie WIG zakończył 2017 rok na poziomie 63,7 tys. punktów, notując wzrost o 23,2% r/r. Rok 2017 był najlepszy dla warszawskiej giełdy od 5 lat.

Kurs akcji PZU

W 2017 roku akcje PZU pozostawały w czołówce najbardziej płynnych spółek na GPW. Z kapitalizacją ponad 36,4 mld zł na koniec 2017 roku, PZU był czwartą największą pod względem kapitalizacji krajową spółką notowaną na GPW, tj. dwie pozycje wyżej niż na koniec 2016 roku. Udział PZU w obrotach całego parkietu wyniósł 8,0% (4 miejsce).

Cena maksymalna akcji PZU w 2017 roku wyniosła 49,06 zł (według cen na zamknięciu). Dołek cenowy 32,82 zł zarysował się 5 stycznia 2017 roku.

Po skorygowaniu kursu PZU o wypłacone dywidendy (zgodnie z metodyką http://stooq.pl/pomoc/?q=9&s=pzu), cena akcji PZU w 2017 roku wielokrotnie osiągała nowe szczyty, odnotowując maksimum na poziomie 47,72 zł i tym samym pokonując o ponad 13% historyczny szczyt z 2014 roku.

Na początku 2017 roku, kurs akcji PZU kontynuował silny trend wzrostowy zapoczątkowany w IV kwartale 2016 roku, w którym PZU wzrósł aż o 36,2% kw./kw., tj. znacznie powyżej WIG20 i WIG, rosnących odpowiednio o 13,9% i 9,9% kw./kw. W I kwartale 2017 roku widać było kontynuację wzrostów zarówno na PZU jak i na głównych indeksach rynku. W II kwartale kurs PZU zaczął zachowywać się znacznie lepiej niż WIG20 notując 34,3% wzrostu od początku roku, w porównaniu do 18,1% dynamiki WIG20. Taka sytuacja utrzymywała się przez większą część drugiej połowy roku. Dopiero w IV kwartale 2017 roku notowania akcji PZU zaczęły się osuwać w kierunku głównego indeksu rynku. W rezultacie dynamika wzrostu WIG20 i PZU (bez uwzględnienia dywidendy) była zbliżona i wyniosła ok. 27%.

Min/max ceny akcji PZU na zamknięciu sesji w okresie 05.2010-2017

* zgodnie z algorytmem serwisu http://stooq.pl
Źródło: www.stooq.pl

Kurs akcji PZU skorygowany o wypłacone dywidendy w okresie 05.2010 – 2017*

Źródło: www.gpwinfostrefa.pl

Kurs akcji PZU na tle WIG i WIG20

Źródło: www.gpwinfostrefa.pl

Akcje PZU w 2017 roku utrzymywały bardzo wysoką płynność. Średni dzienny spread akcji PZU wyniósł zaledwie 7 p.b. (najniższa wartość na całym rynku). Udział akcji PZU w obrotach całego rynku wyniósł 8,0%, a wartość obrotu przekroczyła 18,9 mld zł.

Największy dzienny obrót (7,7 mln akcji) został zanotowany na spadkowej sesji (-4,5%) 23 marca

2017 roku. Tak impulsywne zachowanie rynku można tłumaczyć niespodziewaną dymisją ówczesnego Prezesa Michała Krupińskiego. Po niecałych dwóch tygodniach kurs PZU powrócił do poziomu z przed 23 marca. Poprawę nastrojów przyniosło powołanie 13 kwietnia 2017 roku Pawła Surówki na stanowisko Prezesa Zarządu PZU. Decyzja została pozytywnie oceniona przez rynek, co potwierdził wzrost kursu akcji PZU przy dużych obrotach. Kurs akcji w zaledwie dwa tygodnie wzrósł o blisko 20%, rosnąc znacznie mocniej niż indeksy WIG czy WIG20. Wolumeny w tym okresie osiągały 5 mln akcji dziennie, tj. prawie trzy razy więcej niż średnia dzienna. Inwestorzy w szczególności dobrze przyjęli deklaracje nowego Prezesa odnośnie kontynuacji strategii spółki, w tym polityki dywidendowej. W dalszej części roku lepsze od WIG20 zachowanie akcji PZU wspierały poprawiające się wyniki, zarówno w biznesie ubezpieczeniowym jak i inwestycyjnym.

Największy jednosesyjny wzrost kursu akcji PZU (+4,7%) został zanotowany 19 maja 2017 roku, tj. dwa dni po publikacji bardzo dobrych wyników za I pierwszy kwartał 2017 roku.

Sesja giełdowa 7 czerwca 2017, kiedy PZU poinformował o sfinalizowaniu wspólnie z PFR, zakupu 32,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,6 mld zł, przebiegała spokojnie. 8 grudnia 2016 roku, tj. w dniu ogłoszenia transakcji zakupu notowania PZU wzrosły o 2,6%, a obroty na sesji przekroczyły 10,5 mln zł.

Wartość pozasesyjnych transakcji pakietowych na akcjach PZU wzrosła w 2017 roku do 581,3 mln zł (ze 123,7 w 2016 roku), co stanowiło ~3,1% wartości obrotu w całym 2017 roku.

Czynniki wpływające na kurs akcji PZU w 2017 roku

Źródło: www.gpwinfostrefa.pl

Kody Quick Response (QR) do transmisji video

Zmienność

W odniesieniu do szerokiego rynku WIG, ryzyko systematyczne PZU wyrażone współczynnikiem Beta (kurs PZU względem indeksu WIG dla zmian dziennych) wyniosło w 2017 roku 1,06 i było o 0,12 niższe od historycznego maksimum w 2016 roku (1,18). Zanualizowane odchylenie standardowe dla dziennych zmian kursu akcji PZU spadło w 2017 roku o 5,5 p.p. r/r i wyniosło 23,6%. Analogicznie ta wartość dla WIG i WIG20 zmalała o 3,8 p.p. i 3,9 p.p., do odpowiednio 11,8% i 15,1%.

Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy PZU (Total Shareholder Return), na którą składa się różnica kursowa oraz wartość wypłaconej dywidendy, wyniosła na koniec 2017 roku 31,2% (w latach 2015, 2016 było to odpowiednio -23,8% i 3,7%). Stopa dywidendy (liczona do ceny akcji na koniec 2017 roku tj. 42,16 zł) wyniosła 3,3% (1,40 zł dywidendy na akcję), co jest wynikiem o 1,4 p.p. wyższym niż średnia 1,9% dla indeksu WIG20 i WIG Banki.

Statystyka akcji PZU20172016201520142013
Kurs maksymalny (zł)49,0636,3050,8751,1047,79
Kurs minimalny (zł)32,8224,3831,4340,9038,50
Kurs na ostatniej sesji w roku (zł)42,1633,2134,0248,6044,90
Średni kurs na sesję (zł)42,5330,7643,7245,2243,22
Wartość obrotów (mln zł)18 90216 75520 14518 40119 970
Średnia wartość obrotu na sesję (mln zł)75,666,880,373,980,9
Liczba transakcji (szt.)985 5151 046 398835 471621 224585 205
Średnia liczba transakcji na sesję3 9424 1693 3292 4952 369
Wolumen obrotu (szt.)448 832 864558 496 833470 048 842407 247 220464 899 980
Średni wolumen obrotu na sesję (szt.)1 795 3312 225 0871 872 7051 635 5311 882 186
Kapitalizacja na koniec okresu (mln zł)36 40628 67729 37741 96738 768

Wskaźniki

Na koniec 2017 roku akcje PZU charakteryzowała wysoka wartość wskaźnika C/WK na poziomie 2,49 tj. dwukrotnie powyżej średniej dla spółek ubezpieczeniowych w Europie.

W opinii analityków jest to uzasadnione wysokim wskaźnikiem ROE, który na koniec 2017 roku wyniósł 21,1%.

Wskaźniki rynku kapitałowego dla akcji PZU*20172016201520142013
P/BV (C/WK)
Cena rynkowa akcji / wartość księgowa na akcję
2,49x2,21x2,27x3,19x2,95x
BVPS
Wartość księgowa na akcję
16,9315,0514,9715,2515,20
P/E (C/Z)
Cena / zysk netto na akcję
12,51x14,73x12,54x14,14x11,77x
EPS (zł)
Zysk (strata) netto właścicieli/ ilość akcji
3,372,242,713,443,82

* kalkulacja na danych Grupy PZU (wg. MSSF)

 

Facebook Twitter Google Plus All