Ryzyka związane z przeciwdziałaniem korupcji

Raport Roczny 2017 > Ryzyko > Ryzyka związane z przeciwdziałaniem korupcji
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

PZU ogranicza ryzyko w obszarze przeciwdziałania korupcji przede wszystkim w ramach:

  • Przeprowadzania szkoleń dla pracowników;
  • Wdrożenia programu antykorupcyjnego i dobrych praktyk PZU;
  • Wdrożenia zasad zarządzania konfliktami interesów oraz ewidencji przypadków takich zjawisk;
  • Implementacji zasad przyjmowania i wręczania prezentów, prowadzenia ewidencji zgłoszeń o przyjętych lub wręczonych prezentach.

 

Facebook Twitter Google Plus All