10.2 Dane ilościowe

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych14 22812 182
W ubezpieczeniach bezpośrednich14 25311 981
W ubezpieczeniach pośrednich(25)201
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto w ubezpieczeniach na życie8 6198 037
Składki ubezpieczeń indywidualnych1 7621 260
Składki ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych1 9771 946
Składki ubezpieczeń grupowych4 8804 831
Składki przypisane brutto, razem22 84720 219

W 2017 i w 2016 roku spółki Grupy PZU nie zawierały umów reasekuracji czynnej w zakresie ubezpieczeń na życie.

Składki przypisane brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (wg klas rachunkowych określonych w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej)1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2)592577
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10)5 7774 467
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3)3 7143 272
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7)7485
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9)2 7182 380
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13)773753
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15)10066
Świadczenie pomocy (grupa 18)434381
Ochrona prawna (grupa 17)107
Pozostałe (grupa 16)36194
Razem14 22812 182
 

Facebook Twitter Google Plus All