2.2 Jednostki Grupy PZU oraz jednostki stowarzyszone

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 2. Skład Grupy PZU > 2.2 Jednostki Grupy PZU oraz jednostki stowarzyszone
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

 L.p.  Nazwa podmiotuSiedzibaData objęcia kontroli / znaczącego wpływu% kapitału akcyjnego/udziałowego oraz % głosów posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PZUPrzedmiot działalności i adres strony internetowej
    31 grudnia 201731 grudnia 2016 
Jednostki ubezpieczeniowe objęte konsolidacją 
1Powszechny Zakład Ubezpieczeń SAWarszawand.nd.nd.Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.pzu.pl/
2Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SAWarszawa18.12.1991100,00%100,00%Ubezpieczenia na życie. http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie
3Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SAWarszawa15.09.2014100,00%100,00%Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.link4.pl/
4Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń WzajemnychWarszawa20.11.2015100,00%100,00%Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://tuwpzuw.pl/
5Lietuvos Draudimas ABWilno (Litwa)31.10.2014100,00%100,00%Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.ld.lt/
6Apdrošināšanas Akciju Sabiedrība BaltaRyga (Łotwa)30.06.201499,99%99,99%Ubezpieczenia majątkowe. http://www.balta.lv/
7PrJSC IC PZU UkraineKijów (Ukraina)01.07.2005100,00%100,00%Ubezpieczenia majątkowe. http://www.pzu.com.ua/
8PrJSC IC PZU Ukraine Life InsuranceKijów (Ukraina)01.07.2005100,00%100,00%Ubezpieczenia na życie. http://www.pzu.com.ua/
9UAB PZU Lietuva Gyvybes DraudimasWilno (Litwa)26.04.200299,34%99,34%Ubezpieczenia na życie. https://pzugd.lt/
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa Kapitałowa Pekao 
10Bank Pekao SAWarszawa07.06.201720,02%nd.Usługi bankowe. https://www.pekao.com.pl/
11Pekao Bank Hipoteczny SAWarszawa07.06.201720,02%nd.Usługi bankowe. http://www.pekaobh.pl/
12Centralny Dom Maklerski Pekao SAWarszawa07.06.201720,02%nd.Usługi maklerskie. https://www.cdmpekao.com.pl/
13Pekao Leasing sp. z o.o.Warszawa07.06.201720,02%nd.Usługi leasingowe. http://www.pekaoleasing.com.pl/
14Pekao Investment Banking SAWarszawa07.06.201720,02%nd.Usługi maklerske. http://pekaoib.pl/
15Pekao Faktoring sp. z o.o.Lublin07.06.201720,02%nd.Usług faktoringowe. https://www.pekaofaktoring.pl/
16Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA (dawniej Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA)Warszawa07.06.201720,02%nd.Zarządzanie funduszami emerytalnymi. https://www.pekaopte.pl/
17Pekao TFI SA (dawniej Pioneer Pekao TFI SA)Warszawa11.12.2017 07.06.2017 1)20,02%nd.Tworzenie, reprezentowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. http://www.pioneer.com.pl/
18Centrum Kart SAWarszawa07.06.201720,02%nd.Usługi finansowe pomocnicze. http://www.centrumkart.pl/
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa Kapitałowa Pekao – ciąg dalszy 
19Pekao Financial Services sp. z o.o.Warszawa07.06.201720,02%nd.Agent transferowy. http://www.pekao-fs.com.pl/pl/
20Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o.Kraków07.06.201720,02%nd.Usługi call – center. http://www.cbb.pl/
21Pekao Property SAWarszawa07.06.201720,02%nd.Działalność deweloperska.
22FPB – Media sp. z o.o.Warszawa07.06.201720,02%nd.Działalność deweloperska.
23Pekao Fundusz Kapitałowy sp. z o.o. w likwidacjiWarszawa07.06.201720,02%nd.Doradztwo gospodarcze.
24Pekao Investment Management SA (dawniej Pioneer Pekao Investment Management SA)Warszawa07.06.2017 11.12.2017 1)20,02%nd.Zarządzanie aktywami. http://www.pioneer.com.pl/
25Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.Warszawa07.06.2017 11.12.2017 2)20,02%nd.Pośrednictwo finansowe. https://www.xelion.pl/
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa Kapitałowa Alior Banku 
26Alior Bank SAWarszawa18.12.201532,23%29,45%Usługi bankowe. https://www.aliorbank.pl/
27Alior Services sp. z o.o.Warszawa18.12.201532,23%29,45%Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
28Centrum Obrotu Wierzytelnościami sp. z o.o. w likwidacjiKraków18.12.201532,23%29,45%Obrót wierzytelnościami.
29Alior Leasing sp. z o.o.Wrocław18.12.201532,23%29,45%Usługi leasingowe. https://www.aliorbank.pl/wlasna-dzialalnosc/alior- https://www.aliorbank.pl/wlasna-dzialalnosc/alior-leasing.html
30Meritum Services ICB SAGdańsk18.12.201532,23%29,45%Usługi informatyczne.
31Money Makers TFI SA 3)Warszawa18.12.201519,39%17,33%Usługi asset management i zarządzanie subfunduszami Alior SFIO. http://www.moneymakers.pl
32New Commerce Services sp. z o.o.Warszawa18.12.201532,23%29,45%Spółka nie prowadzi działalności.
33Absource sp. z o.o.Kraków04.05.201632,23%29,45%Działalność usługowa w zakresie informatyki.
34Serwis Ubezpieczeniowy sp. z o.o.Katowice30.01.201732,23%nd.Działalność brokerska.
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa PZU Zdrowie 
35PZU Zdrowie SA 4)Warszawa02.09.2011100,00%100,00%Usługi medyczne. https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu- https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zdrowie-sa
36Centrum Medyczne Medica sp. z o.o. 5)Płock09.05.2014100,00%100,00%Usługi medyczne. http://cmmedica.pl/
37Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa Prof- Med sp. z o.o.Włocławek12.05.2014100,00%100,00%Usługi medyczne. http://cmprofmed.pl/
38Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” sp. z o.o.Ciechocinek09.05.201499,09%99,09%Usługi szpitalne, rehabilitacyjne, sanatoryjne. http://www.sanatoriumkrystynka.pl/
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa PZU Zdrowie – ciąg dalszy 
39Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III sp. z o.o.Jaworzno01.12.2014100,00%100,00%Usługi medyczne. http://www.elvita.pl/
40Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED sp. z o.o.Łaziska Górne01.12.201457,00%57,00%Usługi medyczne. http://www.proelmed.pl/
41Centrum Medyczne Gamma sp. z o.o.Warszawa08.09.201560,46%60,46%Usługi medyczne. http://www.cmgamma.pl/
42Polmedic sp. z o.o. 6)Radom30.11.2016100,00%100,00%Usługi medyczne. http://www.polmedic.com.pl/
43Artimed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.Kielce21.12.2016100,00%100,00%Usługi medyczne. http://artimed.pl/
44Revimed sp. z o.o.Gdańsk31.05.2017100,00%nd.Usługi medyczne. http://www.revimed.pl/
45Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Trzebinia sp. z o.o.Trzebinia30.06.201799,75%nd.Usługi medyczne. http://www.nzoz.trzebinia.com/
Jednostki objęte konsolidacją – pozostałe jednostki 
46Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SAWarszawa08.12.1998100,00%100,00%Zarządzanie funduszami emerytalnymi. http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pte-pzu
47PZU Centrum Operacji SAWarszawa30.11.2001100,00%100,00%Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi.
48Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SAWarszawa30.04.1999100,00%100,00%Tworzenie, reprezentowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu
49PZU Pomoc SAWarszawa18.03.2009100,00%100,00%Usługowa działalność assistance. http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-pomoc
50PZU Finance AB (publ.)Sztokholm (Szwecja)02.06.2014100,00%100,00%Usługi finansowe. https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-finance-ab
51PZU Finanse sp. z o.o.Warszawa08.11.2013100,00%100,00%Usługi finansowo-księgowe.
52Tower Inwestycje sp. z o.o.Warszawa27.08.1998100,00%100,00%Działalność deweloperska, eksploatacja i wynajem nieruchomości. https://www.pzu.pl/grupa-pzu/tower-inwestycje
53Ogrodowa-Inwestycje sp. z o.o.Warszawa15.09.2004100,00%100,00%Nabywanie, eksploatacja, wynajem i zbywanie nieruchomości. http://www.ogrodowainwestycje.pl/
54Arm Property sp. z o.o.Kraków26.11.2014100,00%100,00%Kupno i sprzedaż nieruchomości.
55Ipsilon sp. z o.o.Warszawa02.04.2009100,00%100,00%Usługowa działalność assistance oraz usługi medyczne.
Jednostki objęte konsolidacją – pozostałe jednostki – ciąg dalszy 
56PZU Corporate Member LimitedLondyn (Wielka Brytania)28.09.2017100,00%nd.Działalność inwestycyjna.
57Ardea Alba SA w likwidacji (dawniej PZU Asset Management SA) 7)Warszawa12.07.2001100,00%100,00%Nie prowadzi działalności.
58PZU LAB SA (dawniej Omicron SA)Warszawa13.09.2011100,00%100,00%Usługi konsultingowe, szkoleniowe oraz rozwój innowacji technologicznych w zakresie wsparcia w procesach bezpieczeństwa technicznego i procesowego oraz zarządzania ryzykiem. https://www.pzu.pl/lab
59Omicron BIS SAWarszawa28.08.2014100,00%100,00%Nie prowadzi działalności.
60Sigma BIS SAWarszawa12.12.2014100,00%100,00%Nie prowadzi działalności.
61LLC SOS Services UkraineKijów (Ukraina)01.07.2005100,00%100,00%Usługi assistance.
62L4C sp. z o.o. w likwidacji 8)Warszawa15.09.2014100,00%100,00%Nie prowadzi działalności.
63Battersby Investments SAWarszawa15.09.2017100,00%nd.Nie prowadzi działalności.
64Tulare Investments sp. z o.o.Warszawa15.09.2017100,00%nd.Nie prowadzi działalności.
Jednostki objęte konsolidacją - Grupa Kapitałowa Armatura 
65Armatura Kraków SA 9)  Kraków07.10.1999  100,00%100,00%Produkcja i sprzedaż grzejników, baterii sanitarnych oraz administracja i zarządzanie grupą kapitałową. http://www.grupa-armatura.pl/
66Aquaform SAŚroda Wlkp.15.01.2015100,00%100,00%Produkcja i sprzedaż wyposażenia łazienkowego. http://www.aquaform.com.pl/
67Aquaform Badprodukte GmbHAnhausen (Niemcy)15.01.2015100,00%100,00%Sprzedaż hurtowa.
68Aquaform Ukraine ТОWŻytomierz (Ukraina)15.01.2015100,00%100,00%Sprzedaż hurtowa. http://aquaform.org.ua/
69Aquaform Romania SRLPrejmer (Rumunia)15.01.2015100,00%100,00%Sprzedaż hurtowa.
70Morehome.pl sp. z o.o.Środa Wlkp.15.01.2015100,00%100,00%Nie prowadzi działalności.
Jednostki objęte konsolidacją – fundusze inwestycyjne 
71PZU SFIO UniversumWarszawa15.12.2009nd.nd.Lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu.
72PZU FIZ DynamicznyWarszawa27.01.2010nd.nd.j.w.
73PZU FIZ Sektora Nieruchomości 10)Warszawa01.07.2008nd.nd.j.w.
74PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 10)Warszawa21.11.2011nd.nd.j.w.
75PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1Warszawa12.12.2012nd.nd.j.w.
76PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2Warszawa19.11.2012nd.nd.j.w.
Jednostki objęte konsolidacją – fundusze inwestycyjne – ciąg dalszy 
77PZU FIZ SurowcowyWarszawa03.09.2015nd.nd.j.w.
78PZU FIO Globalny Obligacji KorporacyjnychWarszawa30.05.2016nd.nd.j.w.
79PZU FIZ ForteWarszawa01.07.2016nd.nd.j.w.
80PZU Telekomunikacja Media TechnologiaWarszawa07.09.2016nd.nd.j.w.
81PZU Dłużny AktywnyWarszawa26.10.2016nd.nd.j.w.
82PZU FIZ Aktywów Niepublicznych Witelo FundWarszawa30.11.2016nd.nd.j.w.
83PZU FIZ Akcji ComboWarszawa09.03.2017nd.nd.j.w.
84PZU Akcji Spółek DywidendowychWarszawa31.12.2017nd.nd.j.w.
Jednostki stowarzyszone
85GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SATychy08.06.199930,00%30,00%Obsługa ubezpieczeń. http://gsupomoc.pl/
  86EMC Instytut Medyczny SAWrocław18.06.201328,31% 11)28,31% 11)Ochrona zdrowia ludzkiego, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji. http://www.emc-sa.pl/
87CPF ManagementTortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze07.06.20178,01% 12)nd.Działalność doradcza i biznesowa – spółka nie prowadzi działalności.

1) 7 czerwca 2017 roku, wraz z nabyciem przez PZU akcji Pekao PZU uzyskał znaczący wpływ na PIM, w którym Pekao posiadał 49% udziału. W wyniku transakcji nabycia 51% akcji PIM przez Pekao 11 grudnia 2017 roku PZU uzyskał pośrednią kontrolę nad PIM i w konsekwencji nad jego spółką zależną – Pekao TFI. Dodatkowe informacje na temat tej transakcji zaprezentowano w punkcie 2.4.3

2) 7 czerwca 2017 roku, wraz z nabyciem przez PZU akcji Pekao PZU uzyskał znaczący wpływ na Xelion, w którym Pekao posiadał 50% udziału. W wyniku transakcji nabycia 50% udziałów Xelion przez Pekao 11 grudnia 2017 roku PZU uzyskał pośrednią kontrolę nad Xelion. Dodatkowe informacje na temat tej transakcji zaprezentowano w punkcie 2.4.4

3) Jednostka bezpośrednio zależna od Alior Banku, w której posiada on 60,16%. W konsekwencji Zarząd PZU uznaje, że Grupa PZU sprawuje nad jednostką kontrolę.

4) 31 października 2017 roku doszło do połączenia Medicus w Opolu sp. z o.o. i PZU Zdrowie SA. Ponadto, 15 grudnia 2017 roku w KRS zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego PZU Zdrowie SA z 650 tys. zł do 10.650 tys. zł, w drodze emisji 1 mln akcji imiennych zwykłych serii D, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja. Transakcje nie miały wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

5) 27 listopada 2017 roku doszło do połączenia Rezo-Medica sp. z o.o. i Centrum Medycznego Medica sp. z o.o. Transakcja nie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

6) 20 września 2017 roku doszło do połączenia Polmedic sp. z o.o. i Specjalistycznej Przychodni Medycyny Pracy sp. z o.o. Transakcja nie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

7) 4 grudnia 2017 roku walne zgromadzenie podjęło uchwałę o otwarciu likwidacji spółki.

8) 16 maja 2017 roku zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o otwarciu likwidacji spółki.

9) 30 czerwca 2017 roku doszło do połączenia Armatury Kraków SA i Armatoory SA. Transakcja nie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

10) Na 31 grudnia 2017 roku fundusze PZU FIZ Sektora Nieruchomości i PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 prowadziły swoją działalność inwestycyjną poprzez zależne spółki prawa handlowego (objęte konsolidacją) mające charakter jednostek specjalnego przeznaczenia, których liczba wynosiła odpowiednio dla każdego funduszu: 15 i 20 (31 grudnia 2016 roku: 24 i 11).

11) % głosów posiadanych przez PZU różni się od % kapitału akcyjnego i zarówno na 31 grudnia 2017 roku, jak i na 31 grudnia 2016 roku wynosił 25,44%. Różnica pomiędzy udziałem w głosach a udziałem w kapitale wynika z posiadania przez akcjonariuszy niekontrolujących akcji uprzywilejowanych co do głosu.

12) Jednostka stowarzyszona z Pekao, w której posiada on odpowiednio 40,00%. W konsekwencji Zarząd PZU uznaje, że Grupa PZU wywiera na tę jednostkę znaczący wpływ.

Na 31 grudnia 2017 roku poza jednostkami wymienionymi w tabeli Grupa PZU posiadała 100% udziałów w spółce Syta Development sp. z o.o. w likwidacji, nad którą kontrolę sprawuje likwidator niezależny od Grupy PZU i z tej przyczyny spółka nie podlegała konsolidacji. Wartość tych udziałów w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy PZU wynosiła zero.

Facebook Twitter Google Plus All