Wolontariat pracowniczy

Wyniki 2017

Działalność

Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Program Wolontariatu Pracowniczego Grupy PZU funkcjonuje od 2012 roku. Obowiązująca Strategia zawiera cele i kierunki działania, w tym definiuje ogólnopolskie programy wolontariackie prowadzone przez Fundację PZU. Dla Grupy PZU ważne jest by ta aktywność rozwijała się na poziomie regionalnym i lokalnym. Dlatego Koordynator ds. Wolontariatu Pracowniczego współpracuje z Regionalnymi Liderami Wolontariatu i Lokalnymi Koordynatorami Wolontariatu. Wolontariat pracowniczy wpisuje się w dotychczasowe działania Fundacji PZU i tworzy nową jakość poprzez innowacyjne programy o dużym wpływie społecznym i wizerunkowym. W 2017 roku pojawiało się również coraz więcej działań w obszarze wolontariatu rodzinnego, w którym uczestniczą osoby związane z PZU i PZU Życie wraz rodzinami.

LINK4 zachęca pracowników do aktywności w tym obszarze przy okazji imprez organizowanych przez spółkę. Prowadzi elastyczną politykę płatnych wolnych dni, które można spędzić na działaniach społecznych. Pracownicy są motywowani do włączania się w działania społeczne, poprzez świadczenie usług wykorzystujących ich umiejętności zawodowe i doświadczenie na rzecz społeczności, w których funkcjonują. LINK4 angażuje się w wybrane zbiórki pieniędzy organizowane przez pracowników, zwłaszcza w przypadku, gdy są one związane z jednym z priorytetowych obszarów w zakresie wolontariatu.

Wolontariat nie ogranicza się jednak wyłącznie do spółek w Polsce. Również pracownicy AAS BALTA chętnie działają jako wolontariusze. Średnio zaangażowanych jest około 10% pracowników, którzy poświęcają około 700 godzin na prace prospołeczne. Spółka wdrożyła program, w ramach którego pracownicy są zapraszani do pomocy jednej z pozarządowych organizacji na Łotwie.

W prace na rzecz lokalnych społeczności włączają się również pracownicy z Litwy. Pracownicy Lietuvos Draudimas organizują zbiórki dla dzieci z uboższych rodzin, dla osób samotnych czy dla zwierząt.

W Banku Pekao wolontariat pracowniczy został włączony jako element budowania kultury organizacyjnej w 2017 roku, a pierwsza akcja w ramach wolontariatu odbyła się w grudniu.

Pracownicy Grupy Alior Bank także angażują się jako wolontariusze, a spółki chętnie pomagają w organizacji akcji. Podstawą wolontariatu pracowników jest pomoc ludziom w potrzebie – organizowane są głównie zbiórki rzeczowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i potrzebujących.

Facebook Twitter Google Plus All