Ryzyka środowiskowe

Raport Roczny 2017 > Ryzyko > Ryzyka środowiskowe

GRIs:

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

PZU ogranicza ryzyko w obszarze środowiskowym przede wszystkim w ramach:

  • Kreowania właściwych nawyków wśród pracowników, np. w zakresie oszczędzania energii (wyłączanie stacji roboczych po zakończonym dniu pracy) oraz rozsądnego gospodarowania materiałami biurowymi (dobre praktyki w zakresie ograniczania ilości drukowanych materiałów: „Be green, keep it on the screen!”);
  • Rezygnacji z zakupu wielu egzemplarzy papierowych wydań prasy na rzecz wersji elektronicznych;
  • Uwzględniania kryterium wpływu na środowisko w ramach procesu zakupowego, w efekcie czego we flocie PZU wiele aut posiada napęd hybrydowy, a znaczna część urządzeń biurowych jest energooszczędna (monitory, drukarki);
  • Redukcji emisji spalin poprzez ograniczenie zużycia paliw (wprowadzenie limitów paliwowych na kartach flotowych), promocji eco-drivingu, oraz działań zachęcających pracowników do podróży służbowych środkami komunikacji zbiorowej;
  • Udostępniania najnowszej generacji urządzeń do podawania wody pitnej, mających w swych możliwościach oprócz standardowych regulacji temperatury (chłodzenie i podgrzanie), również opcje podawania wody gazowanej, co ma znaczący wpływ na zamówienia wody butelkowanej gazowanej w opakowaniach typu PET;
  • Wykorzystania wtórnego opakowań (kartony od materiałów biurowych, opakowania po tonerach, kartony z drukarni) na przekładki do paczek i opakowania do druków dla agentów;
  • Selektywnej zbiórki odpadów w budynkach jednostek Grupy PZU: tonerów do drukarek, mebli jako odpadów przetwarzanych w całości, urządzeń elektronicznych (komputerów, płyt pamięci, kabli, pamięci RAM, sprzętu AGD i RTV, monitorów, segregatorów), dysków HDD i innych;
  • Prowadzenia segregacji oraz przekazywanie odpowiednim podmiotom do ponownego wykorzystania zużytych tonerów drukujących, niesprawnych urządzeń (drukarki i kopiarki);
  • Prowadzenia cyklicznych zbiórek używanych służbowych telefonów komórkowych i modemów, oraz przekazywanie ich do specjalistycznych podmiotów odzyskujących materiały do wtórnego wykorzystania.

 

Facebook Twitter Google Plus All