Sektor bankowy na GPW

Raport Roczny 2017 > Akcje i obligacje > Sektor bankowy na GPW
Wyniki 2017

Akcje i obligacje

Wskaźnik C/Z (cena / zysk): 12,51 i C/WK (cena/wartość księgowa): 2,49
Wskaźnik C/Z (cena / zysk): 12,51 i C/WK (cena/wartość księgowa): 2,49
Udział inwestorów zagranicznych w akcjonariacie na poziomie 34,4%
Udział inwestorów zagranicznych w akcjonariacie na poziomie 34,4%
Stopa dywidendy dla akcji PZU na koniec 2017: 3,32% (1,40 zł na akcję)
Stopa dywidendy dla akcji PZU na koniec 2017: 3,32% (1,40 zł na akcję)
Rating (S&P Global Ratings): A- z perspektywą stabilną
Rating (S&P Global Ratings): A- z perspektywą stabilną
Średnia dzienna wartość obrotu akcjami PZU: 75,6 mln zł
Średnia dzienna wartość obrotu akcjami PZU: 75,6 mln zł
Udział OFE i TFI w akcjonariacie PZU: 18,0% i 4,4%
Udział OFE i TFI w akcjonariacie PZU: 18,0% i 4,4%
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Banki na GPW w 2017

* cena skorygowana o dywidendę (8,68 zł na akcję)
Źródło: PZU; www.gpwinfostrefa.pl

Sytuacja w sektorze bankowym

W 2017 roku banki w Polsce znalazły się w bardzo korzystnym punkcie cyklu koniunkturalnego. Z jednej strony systematycznie poprawiała się sytuacja gospodarcza, rosły zyski firm i zatrudnienie. Z drugiej strony FED trzykrotnie podniósł stopę procentową i zapowiedział kolejne podwyżki. W rezultacie banki funkcjonowały w środowisku niskiego kosztu ryzyka i rosnących perspektyw wzrostu marży odsetkowej, co przekładało się zarówno na wzrost zysków, jak i systematyczną poprawę rekomendacji analitycznych. 

„Wartość PZU tworzymy poprzez aktywną komunikację z interesariuszami, przy wykorzystaniu nowoczesnych kanałów komunikacji. Budujemy zaufanie i dbamy o dobre relacje."

Apetytu inwestorów na notowane w Polsce aktywa bankowe nie ostudziły nawet zapowiedzi NBP o nieplanowaniu podwyżek stóp procentowych w 2018 roku. Z drugiej strony pojawiały się czynniki wspierające notowania, takie jak spadek ryzyka związanego z przewalutowaniem kredytów we frankach, w związku ze znaczną aprecjacją polskiej waluty czy ogólnoświatową modą na aktywa bankowe.

Indeks WIG Banki urósł o 35,4% r/r, pokonując WIG o 12 p.p., przy czym tylko trzy banki (Pekao, Bank Handlowy i BZ WBK) wypłaciły dywidendy w kwocie 3,5 mld zł, co było najniższy wynikiem od 2009 roku. Stopa dywidendy wyniosła odpowiednio (6,7%; 5,5%; 1,4%).

Ceny akcji banków kontrolowanych przez PZU, tj. Pekao (w Grupie PZU od 7 czerwca 2017 roku) i Alior Bank (w Grupie PZU od 18 grudnia 2015 roku) wzrosły w 2017 roku odpowiednio o 2,9% i 46,7%.

Facebook Twitter Google Plus All