Restrukturyzacja

Wyniki 2017

Działalność

Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

PZU i PZU Życie nieustannie zmieniają się, poszukując bardziej efektywnych dróg rozwoju, w tym optymalizując i automatyzując wiele procesów, oraz inwestując w nowe, innowacyjne rozwiązania. To wszystko wpływa na zmiany w zatrudnieniu, kształtuje zarówno jego wielkość jak i strukturę w wielu obszarach działalności. 22 marca 2017 roku zawarto ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące zakresu i zasad przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia we wszystkich obszarach funkcjonalnych. Plan zakładał, że łącznie w PZU i PZU Życie rozwiązania umów o pracę obejmą nie więcej niż 956 osób.

Dla wszystkich pracowników żegnających się z firmą z powodu restrukturyzacji przygotowane zostały specjalne pakiety odpraw, znacznie przekraczające standardy przewidziane w prawie pracy oraz spotykane na rynku. Uruchomiono również program outplacement’owy. Podjęto też szereg inicjatyw ograniczających rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami – np. likwidacja wielu wakatów, pierwszeństwo udziału w rekrutacji wewnętrznej dla kandydatów z obszarów objętych redukcjami - które okazały się wyjątkowo skuteczne. Ostatecznie liczba pracowników, którzy w ramach restrukturyzacji otrzymali wypowiedzenia umów o pracę lub porozumienia rozwiązujące (bez wcześniejszego złożenia propozycji nowych warunków) spadła aż o 40% (570 osób).

W Alior Banku w 2017 roku prowadzona była optymalizacja struktury organizacyjnej i racjonalizacja zatrudnienia w poszczególnych obszarach biznesowych. Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej jest elementem działań zmierzających do wykorzystania potencjału połączonego banku BPH w celu osiągnięcia zapowiadanych efektów synergii i stworzenia trwałych fundamentów dla budowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Zarząd Alior Banku 25 listopada 2016 roku przystąpił do procedury zawiadomienia międzyzakładowych organizacji związkowych, działających przy banku o przystąpieniu do prac nad porozumieniem w sprawie zwolnień grupowych. Założone działania restrukturyzacyjne, miały trwać do końca 2017 roku i objąć pracowników w liczbie nie większej niż 2 600. Zwieńczeniem rozmów było podpisane 15 grudnia 2016 roku porozumienie ze wszystkimi działającymi przy banku organizacjami związkowymi w sprawie określenia zasad postępowania w sprawach dotyczących pracowników w związku z procesem grupowego zwolnienia.

Facebook Twitter Google Plus All