45. Aktywa stanowiące zabezpieczenie należności, zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 45. Aktywa stanowiące zabezpieczenie należności, zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU
Facebook Twitter Google Plus All