Wpływ na środowisko naturalne

Raport Roczny 2017 > Działalność > Wpływ na środowisko naturalne
Wyniki 2017

Działalność

Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Bezpieczne środowisko pracy - „Wszędzie, gdzie prowadzimy działalność, przestrzegamy przepisów prawa, wymagań dotyczących środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa”.

Ambicje „Nowe PZU” 2020
– wdrożenie standardu „Zielone PZU” do roku 2020
całkowite wdrożenie

W oparciu o przyjęte dobre praktyki, Grupa PZU zdefiniowała podejście do zarządzania środowiskowego, które uwzględniało m.in.:

  • zasady zrównoważonego rozwoju;
  • implementację praktyk prośrodowiskowych;
  • ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko;
  • aspekty środowiskowe stanowiące integralną część strategii Grupy;
  • partnerstwa wewnątrzgrupowe w obszarze wspólnych przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska.

Zarządzanie aspektami środowiskowymi w Grupie PZU odbywa są z punktu widzenia skali występowania w danej spółce Grupy oraz potencjalnego wpływu na środowisko. Na tej podstawie zidentyfikowano najważniejsze obszary wpływu bezpośredniego i pośredniego.

Sekcja zawiera:

Facebook Twitter Google Plus All