38.5 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 38. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe > 38.5 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Zmiana stanu rezerwy ubezpieczeń na życie, rezerwy na premie i rabaty oraz pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych - umowy ubezpieczeniowe1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
 bruttoudział reaseku- ratorówudział własnybruttoudział reaseku- ratorówudział własny
Stan na początek okresu16 254-16 25416 606-16 606
Wzrost (spadek) rezerw dotyczący polis zawartych w roku bieżącym333-333316-316
Wzrost (spadek) rezerw dotyczący polis zawartych w latach poprzednich(218)-(218)(668)-(668)
Różnice kursowe(17)-(17)---
Stan na koniec okresu16 352-16 35216 254-16 254

Zmiana stanu rezerw ubezpieczeń na życie brutto - kontrakty unit-linked1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
 bruttoudział reaseku- ratorówudział własnybruttoudział reaseku- ratorówudział własny
Stan na początek okresu4 917-4 9174 744-4 744
Zwiększenia funduszu z tytułu składek1 411-1 411956-956
Pobrane opłaty(90)-(90)(91)-(91)
Przychody z lokat funduszu287-287131-131
Zmniejszenia funduszu z tytułu świadczeń, wykupów, itp.(952)-(952)(799)-(799)
Pozostałe zmiany(58)-(58)(24)-(24)
Stan na koniec okresu5 515-5 5154 917-4 917

Zmiana stanu rezerw szkodowych brutto1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
 bruttoudział reaseku- ratorówudział własnybruttoudział reaseku- ratorówudział własny
Stan na początek okresu542-542558-558
Wykorzystanie rezerw szkodowych w ciągu roku(572)-(572)(562)-(562)
Utworzenie rezerw szkodowych w ciągu roku627-627546-546
Stan na koniec okresu597-597542-542

Facebook Twitter Google Plus All