16.2 Dane ilościowe

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno- ubezpieczeniowych1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno- ubezpieczeniowych15 37612 888
W ubezpieczeniach majątkowych i osobowych8 5257 108
- odszkodowania i świadczenia7 0746 574
- zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych685(165)
- koszty likwidacji szkód766699
W ubezpieczeniach na życie6 8515 780
- odszkodowania i świadczenia5 9455 843
- zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych772(195)
- koszty obsługi świadczeń134132
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych(435)(156)
W ubezpieczeniach majątkowych i osobowych(435)(156)
Odszkodowania, świadczenia ubezpieczeniowe netto, razem14 94112 732

Koszty likwidacji szkód i obsługi świadczeń według rodzaju1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
Zużycie materiałów i energii1412
Usługi obce239223
Podatki i opłaty3223
Koszty pracownicze384343
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych1414
Amortyzacja wartości niematerialnych3124
Inne, w tym:186192
- zasądzone koszty, odsetki i kary w sprawach od odszkodowania173169
- pozostałe1323
Koszty likwidacji szkód i obsługi świadczeń, razem900831
   

Facebook Twitter Google Plus All