Ryzyka związane z poszanowaniem praw człowieka

Raport Roczny 2017 > Ryzyka związane z poszanowaniem praw człowieka
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

PZU ogranicza ryzyko w obszarze poszanowania praw człowieka przede wszystkim w ramach:

  • Implementacji procedur mających chronić pracowników przed niepożądanymi zjawiskami, takimi jak m.in. mobbing i dyskryminacja;
  • Otwartej komunikacji o sposobach, w jaki osoby poszkodowane mogą otrzymać niezbędną pomoc oraz zachować dyskrecję / anonimowość;
  • Szczegółowej weryfikacji zgłoszonych przypadków działań uznanych w PZU za niepożądane.

 

Facebook Twitter Google Plus All