Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Rezerwy na świadczenia pracownicze31 grudnia 201731 grudnia 2016
Rezerwa na urlopy15876
Programy określonych świadczeń35349
- rezerwy na odprawy emerytalne33033
- rezerwy na świadczenia pośmiertne2316
Inne długoterminowe świadczenia pracownicze453
Rezerwy na świadczenia pracownicze, razem556128

Facebook Twitter Google Plus All