Ryzyka społeczne

Raport Roczny 2017 > Ryzyko > Ryzyka społeczne

GRIs:

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

PZU ogranicza ryzyko w obszarze społecznym przede wszystkim w ramach:

  • Szkoleń pracowników, w szczególności z zakresu sprzedaży oraz właściwej współpracy z klientem;
  • Wprowadzania nowych, systemowych rozwiązań IT;
  • Rozwoju sieci placówek medycznych pod marką PZU Zdrowie;
  • Profesjonalnej weryfikacji materiałów marketingowych oraz rozwiązań produktowych;
  • Implementacji polityk, procedur oraz instrukcji służbowych;
  • Starannego, wieloetapowego wyboru dostawców w ramach procesów outsourcingowych, w szczególności dla tzw. czynności podstawowych lub ważnych.

 

Facebook Twitter Google Plus All