Koszty akwizycji i administracyjne Grupy PZU

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Komentarz do osiągniętych wyników > Koszty akwizycji i administracyjne Grupy PZU
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Koszty akwizycji w 2017 roku wzrosły o 288 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten był w szczególności rezultatem wyższej sprzedaży w segmencie klienta masowego i korporacyjnego.

Koszty administracyjne Grupy w 2017 roku ukształtowały się na poziomie 5 364 mln zł względem 2 923 mln zł w 2016 roku, czyli były o 83,5% wyższe w relacji do poprzedniego roku. Wzrost wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Pekao oraz połączenia Alior Bank z wydzieloną działalnością BPH 4 listopada 2016 roku. Koszty administracyjne segmentu działalności bankowej wzrosły o 2 464 mln zł. Jednocześnie koszty administracyjne w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce ukształtowały się na poziomie o 10 mln zł niższym od roku ubiegłego. Ich zmiana wynikała z niższych kosztów działalności projektowej skompensowanych wyższymi kosztami w ubezpieczeniach bankowych będącymi efektem zmiany zasad rozliczeń z bankami w ramach umów bancassurance.

Facebook Twitter Google Plus All