4.3 Dyrektorzy Grupy PZU

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Oprócz Członków Zarządu kluczowym personelem kierowniczym w Grupie PZU są także Dyrektorzy Grupy PZU, którzy co do zasady wchodzą także w skład Zarządu PZU Życie.

Od 1 stycznia 2017 roku Dyrektorami Grupy PZU byli:

 • Aleksandra Agatowska;
 • Tomasz Karusewicz;
 • Bartłomiej Litwińczuk;
 • Sławomir Niemierka;
 • Roman Pałac;
 • Paweł Surówka.

15 marca 2017 roku na stanowisko Dyrektora Grupy PZU powołano Dorotę Macieję.

Od 13 kwietnia 2017 roku Paweł Surówka, a od 31 października 2017 roku Sławomir Niemierka przestali pełnić funkcję Dyrektora Grupy PZU.

Od 1 listopada 2017 roku do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Dyrektorami Grupy PZU byli:

 • Aleksandra Agatowska;
 • Tomasz Karusewicz;
 • Bartłomiej Litwińczuk;
 • Dorota Macieja;
 • Roman Pałac.

     

Facebook Twitter Google Plus All