50.7 Umowa Podatkowej Grupy Kapitałowej

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

20 września 2017 roku pomiędzy spółkami Grupy PZU podpisano nową umowę PGK obejmującą 13 spółek: PZU, PZU Życie, Link4, PZU CO, PZU Pomoc SA, Ogrodowa-Inwestycje, PZU Zdrowie SA, Tulare Investments Sp. z o.o., Battersby Investments SA, Ipsilon Sp. z o.o., PZU Finanse Sp. z o.o., PZU LAB SA (dawniej Omicron SA), Omicron Bis SA. PGK powołana została na okres 3 lat – od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku, a Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w dniu 21 listopada 2017 roku wydał decyzję o jej rejestracji.

W przypadku umowy PGK spółką dominującą i reprezentującą PGK jest PZU. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o CIT, PGK rozlicza się z Urzędem Skarbowym w cyklach miesięcznych. PZU dokonuje wpłat zaliczek do US z tytułu podatku CIT należnych od wszystkich spółek, a one przekazują do PZU zaliczki na podatek CIT, dotyczące swojej działalności gospodarczej.

Facebook Twitter Google Plus All