Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

W okresie od 14 kwietnia do 19 maja 2016 roku odbyła się kontrola działalności i stanu majątkowego w zakresie likwidacji szkód. 13 lipca 2016 roku PZU otrzymał protokół z kontroli, do którego 27 lipca 2016 roku przekazał wyjaśnienia. 18 listopada 2016 roku PZU otrzymał trzy zalecenia pokontrolne, które zostały wykonane do 31 stycznia 2017 roku.

W okresie od 7 sierpnia do 6 października 2017 roku odbyła się kolejna kontrola KNF dotycząca działalności i stanu majątkowego PZU w zakresie likwidacji szkód. 13 grudnia 2017 roku PZU złożył wyjaśnienia do protokołu z kontroli z

30 listopada 2017 roku, KNF nie uwzględnił wyjaśnień PZU. Zdaniem Zarządu PZU wyniki kontroli nie będą miały wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Facebook Twitter Google Plus All