25. Podatek dochodowy w innych całkowitych dochodach

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 25. Podatek dochodowy w innych całkowitych dochodach
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
Inne całkowite dochody brutto97(164)
Podatek dochodowy(31)39
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży(28)41
Pozostałe(3)(2)
Inne całkowite dochody netto66(125)

Facebook Twitter Google Plus All