Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Przychody z tytułu prowizji i opłat1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone)
Działalność bankowa1 921590
Prowizje maklerskie19375
Działalność powiernicza49-
Obsługa kart płatniczych, kredytowych567114
Wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń10775
Kredyty i pożyczki27564
Obsługa rachunków bankowych316114
Przelewy20142
Operacje kasowe8027
Skupione wierzytelności289
Gwarancje, akredytywy, inkaso, promesy4814
Pozostałe prowizje5756
Przychody i opłaty od funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych277111
Ubezpieczenia emerytalne138110
Pozostałe56
Przychody z tytułu prowizji i opłat, razem2 341817

Facebook Twitter Google Plus All