Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Odroczone koszty akwizycji31 grudnia 201731 grudnia 2016
Krótkoterminowe1 3921 320
Długoterminowe9387
Odroczone koszty akwizycji, razem1 4851 407

Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji1 stycznia – 31 grudnia 20171 stycznia – 31 grudnia 2016
Wartość netto na początek okresu1 4071 154
Ubezpieczenia majątkowe1 3231 078
Ubezpieczenia na życie8476
Koszty akwizycji dotyczące przyszłych okresów1 5971 455
Amortyzacja za okres odniesiona na wynik finansowy(1 510)(1 206)
Różnice kursowe(9)4
Wartość netto na koniec okresu1 4851 407
Ubezpieczenia majątkowe1 3941 323
Ubezpieczenia na życie9184

Facebook Twitter Google Plus All