44.2 Dane ilościowe

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

44.2.1 Leasing finansowy

Grupa PZU jako leasingodawca

Należności z tytułu leasingu finansowego brutto31 grudnia 201731 grudnia 2016
 Inwestycja leasingowa bruttoWartość bieżąca minimalnych opłat leasingowychNiezrealizowa- ne przychodyInwestycja leasingowa bruttoWartość bieżąca minimalnych opłat leasingowychNiezrealizowa- ne przychody
Do 1 roku1 9171 842195776611
Od 1 roku do 5 lat3 2993 23823622320517
Powyżej 5 lat3513401511101
Razem5 5675 42044631128129

44.2.2 Leasing operacyjny

44.2.2.1 Grupa PZU jako leasingodawca

Transakcje leasingu operacyjnego dotyczą zasadniczo umów najmu nieruchomości inwestycyjnych. Poniższa tabela prezentuje przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego (kwoty niezdyskontowane).

Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych31 grudnia 201731 grudnia 2016
Do 1 roku219209
Powyżej 1 roku do 5 lat438442
Powyżej 5 lat213129
Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych, razem870780

44.2.2.2 Grupa PZU jako leasingobiorca

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego w większości wynikają z umów najmu powierzchni usługowo – biurowych. Grupa PZU prowadzi politykę zawierania umów na czas określony 3 lub 5 lat z możliwością przedłużenia. Poniższa tabela prezentuje przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego (kwoty niezdyskontowane).

Zobowiązania z tytułu minimalnych opłat leasingu operacyjnego31 grudnia 201731 grudnia 2016
Do 1 roku307210
Powyżej 1 roku do 5 lat698321
Powyżej 5 lat5645
Zobowiązania z tytułu minimalnych opłat leasingu operacyjnego, razem1 061576

Facebook Twitter Google Plus All