42.3 Zobowiązania podporządkowane

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Wartość nominalna (w mln)WalutaOprocen- towanieData emisji (otrzymania) / Data wykupu (spłaty)Wartośćbilansowa 31 grudnia 2017 (w mln zł)Wartośćbilansowa 31 grudnia 2016 (w mln zł)
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych PZU
Obligacje podporządkowane PZU2 250PLNWIBOR 6M + marża30 czerwca 2017 29 lipca 20272 285-
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych Pekao
Obligacje podporządkowane Pekao1 250PLNWIBOR 6M + marża30 października 2017 29 października 20271 257-
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych Alior Banku
Pożyczka podporządkowana10EUREURIBOR 3M + marża12 października 2011 12 października 20194244
Obligacje serii F322PLNWIBOR 6M + marża26 września 2014 26 września 2024225225
Obligacje serii G193PLNWIBOR 6M + marża31 marca 2015 31 marca 2021196196
Obligacje serii I oraz I1183PLNWIBOR 6M + marża6 grudnia 2015 6 grudnia 2021147147
Obligacje serii K oraz K1600PLNWIBOR 6M + marża20 października 2017 20 października 2025605-
Obligacje Meritum Bank serii B67PLNWIBOR 6M + marża29 kwietnia 2013 29 kwietnia 20216868
Obligacje Meritum Bank serii C80PLNWIBOR 6M + marża21 października 2014 21 października 20228080
Obligacje serii EUR00110EURLIBOR 6M + marża4 lutego 2016 4 lutego 20224345
Obligacje serii P1A150PLNWIBOR 6M + marża27 kwietnia 2016 16 maja 2022150151
Obligacje serii P1B70PLNWIBOR 6M + marża29 kwietnia 2016 16 maja 20247071
Obligacje serii P2A150PLNWIBOR 6M + marża14 grudnia 2017 29 grudnia 2025151-
Zobowiązania podporządkowane5 3191 027

Niższa wartość bilansowa zobowiązań podporządkowanych w stosunku do wartości nominalnej wynika z faktu, iż część wyemitowanych przez Alior Bank obligacji została objęta przez konsolidowane fundusze inwestycyjne.

Facebook Twitter Google Plus All