Warunki pracy

Wyniki 2017

Działalność

Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów

GRIs:

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Zgodnie z przyjętym podejściem zarządczym osoby zatrudnione w PZU i PZU Życie mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia, zarówno w wymiarze płacowym (wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie zmienne), jak i benefitów. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika, uzależnione jest od wyceny danego stanowiska pracy1. Wynagrodzenie zmienne zależne jest od grupy stanowiskowej, specyfiki biznesowej, jak również od oceny wyników danego pracownika i danej jednostki organizacyjnej w połączeniu z całościowymi wynikami spółki.

1 Zgodnie z metodyką KF Hay Group.

Dodatkową formą wynagradzania pracowników są benefity:

 • Pracowniczy Program Emerytalny;
 • opieka medyczna;
 • ubezpieczenie lekowe;
 • kafeteria ZFŚS (wysokość świadczeń zależna od poziomu osiąganych dochodów na członka rodziny);
 • pożyczka inwestycyjna dla pracowników;
 • zniżka na produkty oferowane przez Grupę PZU;
 • oferta specjalna produktów Banku Pekao;
 • dodatek relokacyjny w przypadku zmiany miejsca świadczenia pracy w ramach Grupy PZU z inicjatywy pracodawcy;
 • pakiet menedżerski dla Wyższej Kadry Kierowniczej;
 • wsparcie aktywności pozazawodowej, m.in. możliwość uprawiania sportu w ramach specjalistycznych sekcji PZU Sport Team, możliwość korzystania z siłowni pracowniczej w Warszawie i Szczecinie, wolontariat pracowniczy.

Spółki Grupy Pekao posiadają polityki dotyczące wynagrodzeń dostosowane do wielkości oraz specyfiki prowadzonej działalności.

Polityka wynagrodzeń Banku Pekao:

 • definiuje filary wynagradzania, zarządzanie strukturą, procesami korporacyjnymi i organizacyjnymi;
 • potwierdza wymagania zgodności przyjętych systemów wynagradzania z powszechnie obowiązującym prawem;
 • określa zasady monitorowania praktyk rynkowych oraz podejście do zagadnienia systemów wynagradzania zapewniających trwałość funkcjonowania banku.

W ramach systemu wynagradzania pracownikom spółek z Grupy Pekao oferowane są świadczenia pozapłacowe, tj.:

 • opieka medyczna;
 • karty sportowe;
 • ubezpieczenie grupowe;
 • Pracowniczy Program Emerytalny (dla pracowników Pekao TFI);
 • oferta specjalna na produkty Banku Pekao;
 • zniżka na produkty oferowane przez Grupę PZU.

W Grupie Alior Bank, każda ze spółek posiada wdrożona politykę wynagrodzeń.

Dodatkowo pracownicy poszczególnych spółek mogą liczyć na szereg benefitów pozapłacowych, których zakres różni się w zależności od wielkości spółki, są to m.in.:

 • zniżki na produkty oferowane przez bank;
 • opieka medyczna;
 • karnety sportowe;
 • ubezpieczenie grupowe;
 • dofinansowanie w ramach ZFŚS sportu i kultury;
 • wsparcie aktywności sportowych – 10 sekcji sportowych Alior Banku.
Facebook Twitter Google Plus All