Wyniki po segmentach

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Wyniki po segmentach
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Dane z rachunku zysków i strat - ubezpieczenia korporacyjne (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe) (mln zł)20172016201520142013
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto2 7382 1741 7791 8311 740
Składki zarobione netto2 0051 6411 4771 4621 556
Dochody z lokat85115121136140
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe(1 323)(1 062)(871)(964)(854)
Koszty akwizycji(425)(361)(288)(306)(300)
Koszty administracyjne(137)(125)(127)(125)(116)
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach272116168
Pozostałe(41)-(18)(2)(42)
Wynik na ubezpieczeniach191229310217391
wskaźnik kosztów akwizycji (z uwzględnieniem prowizji reasekuracyjnych)*19,9%20,7%18,4%19,8%18,8%
wskaźnik kosztów administracyjnych*6,8%7,6%8,6%8,6%7,4%
wskaźnik szkodowości*66,0%64,7%59,0%65,9%54,9%
wskaźnik mieszany (COR)*92,7%93,1%86,0%94,3%81,1%

* wskaźniki liczone do składki zarobionej netto

Dane z rachunku zysków i strat - ubezpieczenia masowe (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe) (mln zł)20172016201520142013
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto10 0688 8337 3646 5696 534
Składki zarobione netto9 5137 8366 7936 5636 552
Dochody z lokat482517518563557
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe(6 069)(5 275)(4 441)(4 363)(4 193)
Koszty akwizycji(1 745)(1 551)(1 383)(1 239)(1 141)
Koszty administracyjne(608)(634)(665)(617)(547)
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach(9)(14)(14)(27)67
Pozostałe(237)(220)(150)(123)(227)
Wynik na ubezpieczeniach1 3276596587561 067
wskaźnik kosztów akwizycji (z uwzględnieniem prowizji reasekuracyjnych)*18,4%20,0%20,6%19,3%16,4%
wskaźnik kosztów administracyjnych*6,4%8,1%9,8%9,4%8,3%
wskaźnik szkodowości*63,8%67,3%65,4%66,5%64,0%
wskaźnik mieszany (COR)*88,6%95,4%95,7%95,2%88,7%

* wskaźniki liczone do składki zarobionej netto

Dane z rachunku zysków i strat - ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane (mln zł)20172016201520142013
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto6 8556 7756 6896 5396 415
Ubezpieczenia grupowe4 8784 8294 7534 6274 518
Ubezpieczenia indywidualnie kontynuowane1 9771 9461 9361 9121 897
Składki zarobione netto6 8546 7766 6916 5376 414
Dochody z lokat720680602713735
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto(5 142)(4 686)(4 718)(4 570)(4 570)
Koszty akwizycji(332)(329)(356)(357)(323)
Koszty administracyjne(587)(585)(577)(543)(546)
Pozostałe(63)(71)(67)(19)(107)
Wynik na ubezpieczeniach1 4501 7851 5751 7621 603
Wynik na ubezpieczeniach z wyłączeniem efektu konwersji1 4151 7451 5001 6921 476
Wynik na ubezpieczeniach z wyłączeniem efektów jednorazowych1 4151 5291 5001 6921 476
wskaźnik kosztów akwizycji*4,8%4,9%5,3%5,5%5,0%
wskaźnik kosztów administracyjnych*8,6%8,6%8,6%8,3%8,5%
marża wyniku (z wył. efektu konwersji)20,6%25,8%22,4%25,9%23,0%
marża wyniku**20,6%22,6%22,4%25,9%23,0%

* wskaźniki liczone do składki przypisanej brutto
** z wył. efektów jednorazowych

Dane z rachunku zysków i strat - ubezpieczenia indywidualne (mln zł)20172016201520142013
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto1 6641 1741 2341 2691 330
Składki zarobione netto1 6621 1741 2341 2671 331
Dochody z lokat419288251327322
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto(1 672)(1 043)(1 091)(1 250)(1 339)
Koszty akwizycji(135)(107)(123)(126)(110)
Koszty administracyjne(61)(59)(60)(53)(53)
Pozostałe(4)(9)(5)(2)(11)
Wynik na ubezpieczeniach209244206163140
wskaźnik kosztów akwizycji*8,1%9,1%10,0%10,0%8,2%
wskaźnik kosztów administracyjnych*3,7%5,0%4,9%4,2%4,0%
marża wyniku*12,6%20,8%16,7%12,8%10,5%

* wskaźniki liczone do składki przypisanej brutto

Dane z rachunku zysków i strat - kontrakty inwestycyjne (mln zł)20172016201520142013
Składki przypisane brutto44861413741 098
Ubezpieczenia grupowe23345673
Ubezpieczenia indywidualne4283138330424
Składki zarobione netto44861413741 099
Dochody z lokat18181644104
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto(50)(89)(136)(376)(1 157)
Koszty akwizycji(1)(4)(10)(16)(18)
Koszty administracyjne(7)(9)(9)(10)(11)
Pozostałe--(1)(1)(5)
Wynik z działalności operacyjnej4211511
marża wyniku*9,1%2,3%0,7%4,0%1,0%

* wskaźniki liczone do składki przypisanej brutto

Dane z rachunku zysków i strat - segment działalność bankowa (mln zł)20172016201520142013
Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat1 605351---
Dochody z lokat6 5062 119---
Koszty odsetkowe(1 264)(605)---
Koszty administracyjne(3 754)(1 290)---
Pozostałe(606)73---
Razem2 487648---

Dane z rachunku zysków i strat - ubezpieczenia emerytalne (mln zł)20172016201520142013
Dochody z lokat65119271218
Pozostałe przychody12811071212
Koszty administracyjne(44)(41)(40)(73)(78)
Pozostałe(3)-(4)(6)(15)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej877482203137

Dane z rachunku zysków i strat - segment Ukraina (mln zł)20172016201520142013
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto223210169174204
Składki zarobione netto123109103136171
Dochody z lokat1823414124
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto(56)(54)(74)(94)(81)
Koszty akwizycji(69)(60)(47)(52)(62)
Koszty administracyjne(23)(24)(21)(28)(36)
Pozostałe182110--
Wynik na ubezpieczeniach111512216
kurs walutowy UAH w PLN0,14020,15420,17220,26370,3886
wskaźnik kosztów akwizycji*56,1%55,0%45,6%38,4%36,6%
wskaźnik kosztów administracyjnych*18,7%22,0%20,4%20,7%21,0%

* wskaźniki liczone do składki zarobionej netto

Dane z rachunku zysków i strat - segment Kraje bałtyckie (mln zł)20172016201520142013
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto1 4041 1831 193536262
Składki zarobione netto1 2481 1041 109477227
Dochody z lokat202322157
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto(773)(694)(687)(312)(139)
Koszty akwizycji(275)(251)(253)(115)(67)
Koszty administracyjne(111)(110)(147)(80)(26)
Pozostałe-----
Wynik na ubezpieczeniach1097244(16)1
kurs walutowy EUR w PLN4,24474,37574,18481,21331,2196
wskaźnik kosztów akwizycji*22,0%22,7%22,8%24,2%29,6%
wskaźnik kosztów administracyjnych*8,9%10,0%13,3%16,8%11,7%

* wskaźniki liczone do składki zarobionej netto

Segment inwestycje (operacje na zewnątrz) (mln zł)20172016201520142013
Razem111-570506579896

Facebook Twitter Google Plus All