Rekomendacje analityków dla akcji PZU

Raport Roczny 2017 > Akcje i obligacje > Rekomendacje analityków dla akcji PZU
Wyniki 2017

Akcje i obligacje

Wskaźnik C/Z (cena / zysk): 12,51 i C/WK (cena/wartość księgowa): 2,49
Wskaźnik C/Z (cena / zysk): 12,51 i C/WK (cena/wartość księgowa): 2,49
Udział inwestorów zagranicznych w akcjonariacie na poziomie 34,4%
Udział inwestorów zagranicznych w akcjonariacie na poziomie 34,4%
Stopa dywidendy dla akcji PZU na koniec 2017: 3,32% (1,40 zł na akcję)
Stopa dywidendy dla akcji PZU na koniec 2017: 3,32% (1,40 zł na akcję)
Rating (S&P Global Ratings): A- z perspektywą stabilną
Rating (S&P Global Ratings): A- z perspektywą stabilną
Średnia dzienna wartość obrotu akcjami PZU: 75,6 mln zł
Średnia dzienna wartość obrotu akcjami PZU: 75,6 mln zł
Udział OFE i TFI w akcjonariacie PZU: 18,0% i 4,4%
Udział OFE i TFI w akcjonariacie PZU: 18,0% i 4,4%
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

W 2017 roku rekomendacje dla akcji PZU wydawało 13 krajowych i zagranicznych instytucji finansowych. Łącznie analitycy sell-side wydali 22 rekomendacje. Najwięcej zostało wystawionych rekomendacji pozytywnych (50%) i neutralnych (40,1%).

Na koniec 2017 roku PZU posiadał 12 aktualnych rekomendacji (7 kupuj, 3 trzymaj i 2 sprzedaj). Mediana ich cen docelowych wyniosła 51,1 zł i była wyższa o 41,8% w stosunku do mediany cen z początku roku. Maksymalna cena docelowa wyniosła 55,4 zł i była wyższa o 14,0% od maksymalnej ceny docelowej z początku stycznia 2017 roku. Pod koniec 2017 roku analitycy postrzegali akcje PZU jako mocno niedowartościowane. Mediana cen docelowych analityków była wyższa aż o 21,1% od ceny na koniec 2017 roku.

W 2017 roku analitycy w swoich rekomendacjach najwięcej miejsca poświęcili ocenie wpływu rosnącego udziału segmentu bankowego w Grupie PZU na wyniki i wycenę giełdową spółki, lepszym perspektywom w obszarze ubezpieczeń majątkowych w związku z poprawą sytuacji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, trwałości wysokomarżowego modelu biznesowego ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, ocenie wpływu wyniku inwestycyjnego na zyski PZU w związku z sytuacją na rynkach finansowych.

Statystyka rekomendacji wydanych w 2017 roku

Niemalże w całym 2016 roku, spread pomiędzy średnią ceną docelową rekomendacji, a bieżącą ceną akcji znajdował się ok. 20% powyżej giełdowej wyceny akcji PZU. W wyniku szybkiego wzrostu cen akcji PZU pod koniec 2016 roku, różnica ta zawęziła się do kilku procent i nieznacznie odbiegała od bieżącej ceny akcji również w I kwartale 2017 roku.

W kwietniu 2017 roku notowania PZU zaczęły gwałtownie rosnąć do poziomu o ok. 10% wyższego niż średnia cen z oczekiwań analityków. W ślad za tym zaczęły również rosnąć wyceny analityczne. W sierpniu 2017 roku maksymalna cena docelowa osiągnęła poziom 55,4 (21% powyżej ceny rynkowej w momencie wydania rekomendacji), a średnia cena docelowa wzrosła do 44,5 zł. W ostatnim kwartale 2017 roku, dynamicznie rosnąca średnia cena docelowa ponownie znalazła się powyżej bieżącej wyceny giełdowej akcji PZU. Średnia cena rekomendacji na koniec 2017 roku była wyższa o 16% od giełdowej ceny akcji na zamknięciu sesji 31 grudnia 2017 roku.

Zmiany rekomendacji w 2017 roku

31 grudnia 201701 stycznia 2017zmianaOdchylenie cen z rekomendacji od ceny
akcji na koniec 2017 roku
Najwyższa cena docelowa55,448,614,0%31,4%
Mediana cen docelowych51,136,041,8%21,1%
Średnia cen docelowych48,938,925,9%16,0%
Najniższa cena docelowa37,030,919,7%(12,2)%

Oczekiwania analityków względem kursu akcji PZU w 2017 roku na podstawie rekomendacji aktualnych na koniec grudnia 2017 roku

Instytucje wydające rekomendacje dla akcji PZU w 2017 roku (stan na koniec grudnia 2017)

Polska

InstytucjaAnalitykDane adresowe
CitiAndrzej Powierża+48 22 690 35 66
andrzej.powierza@citi.com
IpopemaŁukasz Jańczak+48 22 236 92 30
lukasz.janczak@ipopema.pl
mBankMichał Konarski+48 22 697 47 37
michal.konarski@mdm.pl
PKO BPJaromir Szortyka+48 22 580 39 47
jaromir.szortyka@pkobp.pl
TrigonMaciej Marcinowski+48 22 4338 375
maciej.marcinowski@trigon.pl
Wood & CompanyMarta Jeżewska-Wasilewska+48 22 222 15 48
marta.jezewska-wasilewska@wood.com
   

Zagranica

InstytucjaAnalitykDane adresowe
Deutsche BankLarissa van Deventer+27 11 775 7049
larissa.van-deventer@db.com
ERSTEThomas Unger+43 50 1001 7344
thomas.unger@erstegroup.com
HSBCDhruv Gahlaut+44 20 7991 6728
Dhruv.gahlaut@hsbcib.com
JP MorganMichał Kużawiński+48 22 44 19534
michal.kuzawinski@jpmorgan.com
Raiffeisen CentrobankBernd Maurer+43 1 51520 706
maurer@rcb.at
UBSMichael Christelis+27 11 322 7320
michael.christelis@ubs.com
 

Facebook Twitter Google Plus All