Dzielenie się wiedzą

Wyniki 2017

Działalność

Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów

GRIs:

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Ambicją Grupy PZU, jako największej w Polsce instytucji finansowej, jest aktywny udział w życiu społeczno-gospodarczym poprzez dzielenie się ekspercką wiedzą podczas różnego rodzaju wydarzeń, konferencji i sympozjów ważnych dla branży. Także szeroko rozumiana aktywność na rzecz rozwoju biznesu, nauki i nowych technologii oraz włączanie się w edukację finansową dzieci i młodzieży.

W 2017 roku TUW PZUW sprawowało patronat merytoryczny nad projektem „Ośrodek Symulacji Medycznych”, dzięki któremu udało się opracować i wdrożyć system szkoleń personelu medycznego z wykorzystaniem symulatorów porodu, co miało na celu zmniejszenie liczby powikłań przy porodach i poprawę bezpieczeństwa ciężarnej i noworodka.

Aktywność na tym polu była widoczna zarówno na Polsce (przedstawiciele PZU Zdrowie wielokrotnie gościli w mediach, gdzie jako eksperci wypowiadali się na temat wyzwań w ochronie zdrowia), jak i za granicą.

W 2017 roku AAS BALTA kontynuował wieloletni program stypendialny dla studentów Szkoły Biznesu i Zarządzania Ryzykiem Finansowym, wspierając kształcenie przyszłych pracowników sektora usług finansowych. AAS BALTA regularnie współpracuje z instytucjami edukacyjnymi, zapoznając uczniów i studentów z podstawami działalności sektora ubezpieczeniowego.

Grupa Pekao jest odpowiedzialnym uczestnikiem rynku kapitałowego, chętnie udziela wsparcia finansowego oraz merytorycznego podczas inicjatyw o charakterze ekonomiczno – gospodarczym organizowanych w Polsce.

W 2017 roku Bank Pekao był obecny między innymi na Europejskim Forum Finansowym w Sopocie, Forum Ekonomicznym w Krynicy, Kongresie Bankowości i Finansów Korporacyjnych w Warszawie oraz na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

Na uwagę zasługuje również zaangażowanie Banku w inicjatywy lokalne, zwłaszcza w województwie rzeszowskim i lubelskim, gdzie bank był partnerem trzech gal podsumowujących konkursy, w których nagradzani są najlepsi przedsiębiorcy: Biznes Forum i Gala Lubelskiego Klubu Biznesu, Podkarpacka Nagroda Gospodarcza, Przedsiębiorstwo Fair Play.

Centralny Dom Maklerski Pekao (CDM Pekao) skupia swoje działania wokół szerzenia wiedzy o rynku kapitałowym. W 2017 roku wspólnie z GPW zorganizował konferencję ABC Inwestowania. To inicjatywa skierowana do przyszłych oraz aktualnych inwestorów giełdowych oraz osób zainteresowanych specyfiką instrumentów i zasadami inwestowania w akcje i obligacje notowane na giełdzie. Dodatkowo w ramach poszerzenia wiedzy CDM Pekao zorganizował cykl szkoleń online (webinarów) o rynku kapitałowym dla swoich klientów.

Grupa Alior Bank obejmuje patronatem wiele wydarzeń, które wspierają rozwój polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności, edukujące z zakresu szeroko pojętej ekonomii. W 2017 roku Alior Bank był partnerem XXVII Forum Ekonomicznego, które odbyło się w Krynicy-Zdroju. To coroczne międzynarodowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej, organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich. Bank prezentował swoją wiedzę ekspercką w zakresie produktów i usług dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw.

Dodatkowo, w ramach jednej z akcji wolontariatu pracowniczego, Alior Bank zaangażował się w program realizowany przez Mastercard – „Girls4Tech” – promujący naukę przedmiotów ścisłych. Pracownicy banku przeprowadzili w Warszawie warsztaty edukacyjne poświęcone technologiom płatniczym. Wzięło w nich udział około 120 dziewcząt z Tomaszowa Lubelskiego.

W obszarze edukacji finansowej bardzo aktywnym podmiotem jest TFI PZU, które uczestniczy m.in. w następujących inicjatywach:

  • Propagowanie oszczędności związanych z Pracowniczymi Programami Emerytalnymi Pracownicy TFI PZU systematycznie odbywają spotkania z przedstawicielami dużych firm oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas spotkań przybliżają im m.in.: ogólną wiedzę na temat systemu emerytalnego, a w szczególności III filaru oraz dostępnych na rynku rozwiązań dodatkowego oszczędzania na emeryturę (IKE, IKZE, PPE, PPO, itd.) wraz z zasadami przystąpienia do nich. W przystępny sposób prezentują korzyści płynące z posiadania każdego z rozwiązań oraz propagują ogólną wiedzę na temat systematycznego i długoterminowego oszczędzania.
  • Współpraca z uczelniami TFI PZU podpisało listy intencyjne z Akademią Ekonomiczną w Krakowie i Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu w sprawie utworzenia specjalnego kierunku studiów ekonomicznych powiązanego z rynkiem kapitałowym. Ukończenie tego kierunku umożliwi jego absolwentom posługiwanie się prestiżowym tytułem doradcy inwestycyjnego. Do tej pory jego uzyskanie było możliwe po odbyciu specjalnego, płatnego kursu oraz ukończeniu z pozytywnym wynikiem 3-stopniowego egzaminu. Ponadto, wybrani studenci będą mogli odbyć praktyki zawodowe w TFI PZU.
Facebook Twitter Google Plus All