Prawo do zrzeszania i strajku

Raport Roczny 2017 > Działalność > Pracownicy > Prawo do zrzeszania i strajku
Wyniki 2017

Działalność

Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów

GRIs:

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

PZU i PZU Życie szanują prawo do swobodnego zrzeszania się i strajku. Dialog ze stroną związkową pozwala na bieżąco prowadzić komunikację, redukuje ryzyko postawania ewentualnych konfliktów. Dialog ze stroną społeczną najczęściej przyjmuje formę negocjacji, konsultacji oraz zwykłej wymiany informacji pomiędzy partnerami. Celem nadrzędnym jest wspieranie rozwoju PZU i PZU Życie, wdrażania strategii zarządczej oraz budowa ładu społecznego legitymizowanego przez możliwie jak najszersze kręgi ludzi związanych z Grupą PZU. Zarządzający starają się aby możliwie wszystkie uzgodnienia ze związkami zawodowymi miały finał w postaci zawartego porozumienia.

PZU i PZU Życie organizują cykliczne spotkania ze wszystkimi partnerami społecznymi, które odbywają się w Centrali PZU średnio co drugi tydzień i trwają dwa dni. Harmonogram tych spotkań, wraz z tematyką przekazywany jest przedstawicielom związków zawodowych przed rozpoczęciem danego kwartału. Ponadto pracodawca organizuje spotkania z poszczególnymi organizacjami związkowymi niezależnie od innych spotkań.

Dzięki powołaniu w strukturze Biura Zarządzania Kadrami, Zespołu ds. Dialogu Społecznego w PZU, dialog społeczny wpisał się w kulturę organizacyjną i stał się jednym z narzędzi zarządzania strategicznego.

Spośród pozostałych spółek, w 2017 roku związki zawodowe funkcjonowały w PZU Zdrowie, PZU CO, PZU Pomoc, TFI PZU, Lietuvos Draudimas, Armaturze Kraków, Centrum Medyczne Medica, Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka”, Elvita oraz Banku Pekao i Alior Banku. W spółkach ukraińskich funkcje reprezentacji pracowniczej pełni Rada pracowników. Reprezentuje ona zespół pracowniczy w stosunkach prawnych z pracodawcą oraz monitoruje i zapewnia realizację układu zbiorowego.

W obu grupach bankowych szanuje się wolność zrzeszania się pracowników. Zarówno w Grupie Pekao jak i w Grupie Alior Bank działają związki zawodowe, z którymi przedstawiciele spółek prowadzą dialog oparty na poszanowaniu interesów stron.

Facebook Twitter Google Plus All