Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Raport Roczny 2017 > Działalność > Pracownicy > Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Wyniki 2017

Działalność

Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów

GRIs:

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Fundamentem zarządzenia kwestiami pracowniczymi w Grupie PZU są Dobre Praktyki PZU, które definiują:

  • wspólne wartości i zasady zarządzania etyką;
  • warunki pracy (m.in. polityka wynagrodzeń, benefity pozapłacowe);
  • rozwój kompetencyjny;
  • bezpieczeństwo i higienę pracy.

Ambicją Grupy PZU jest bycie pracodawcą pierwszego wyboru w branży finansowej, posiadanie najlepszej, najbardziej zaangażowanej kadry na rynku i wysoki poziom retencji największych talentów w organizacji.

W realizacji tak ambitnych celów ma pomóc:

  • umożliwienie rozwoju w ramach największej instytucji finansowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej;
  • budowanie nowej jakości kultury organizacyjnej, poprzez promowanie przedsiębiorczości, innowacyjności i pracy zespołowej;
  • poprawa czasu reakcji na zgłaszaną chęć odejścia;
  • rozwinięcie opracowanego zestawu działań na rzecz utrzymania kluczowych pracowników.

Grupa PZU stawia sobie za cel tworzenie coraz bardziej atrakcyjnych miejsc pracy, oferując przyjazne środowisko i atmosferę oraz szanse na rozwój. Zapewnia również poszanowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, tzw. work and life balance, co znajduje odzwierciedlenie w zaangażowaniu i efektywności pracowników.

Ze względu na skalę zatrudnienia, kluczowe znaczenie dla Grupy PZU mają rozwiązania przyjęte w PZU i PZU Życie (większość procedur jest w obu spółkach tożsama). Co więcej są one wyznacznikiem dla podejścia i regulacji wewnętrznych stosowanych lub mających mieć zastosowanie w innych spółkach grupy kapitałowej.

Zatrudnienie w Grupie PZU wg funkcji (%)

Zatrudnienie w Grupie PZU wg wieku (%)

Filozofia zarządzania nastawiona na najcenniejszych pracowników towarzyszy działaniom Grupy PZU poprzedzającym jeszcze proces rekrutacji, tj. aktywnościom na uczelniach w Polsce, na Litwie oraz Łotwie. Udział w różnego rodzaju wydarzeniach świata akademickiego, organizowanie konkursów, czy też staże i praktyki pozwalają z jednej strony poznać najlepszych studentów, z drugiej zaś przekonać ich, że praca w jednej z największych firm finansowych w Europie Środkowej jest ogromną szansą. 

Facebook Twitter Google Plus All