Wsparcie wdrożenia strategii

Raport Roczny 2017 > Strategia > Wsparcie wdrożenia strategii
Wyniki 2017

Strategia

Wykorzystanie sztucznej inteligencji, big data i rozwiązań mobilnych
Wykorzystanie sztucznej inteligencji, big data i rozwiązań mobilnych
Wzrost wolumenu aktywów pod zarządzaniem oraz potencjał synergii w ramach możliwości połączenie TFI w ramach Grupy PZU
Wzrost wolumenu aktywów pod zarządzaniem oraz potencjał synergii w ramach możliwości połączenie TFI w ramach Grupy PZU
Ponadprzeciętny poziom rentowności ROE do roku 2020 (>20%)
Ponadprzeciętny poziom rentowności ROE do roku 2020 (>20%)
Jednolite polityki Zarządcze w strategicznych obszarach Grupy
Jednolite polityki Zarządcze w strategicznych obszarach Grupy
Wzrost kontrybucji segmentu bankowego, dzięki wyższemu wynikowi netto banków oraz realizacji efektów synergii z PZU
Wzrost kontrybucji segmentu bankowego, dzięki wyższemu wynikowi netto banków oraz realizacji efektów synergii z PZU
Obecność w RESPECT Index na poziomie minimum średniej dla branży finansowej, jako główna ambicja Grupy w obszarze CSR
Obecność w RESPECT Index na poziomie minimum średniej dla branży finansowej, jako główna ambicja Grupy w obszarze CSR
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Wsparciem dla realizacji strategii Nowe PZU będzie nie tylko uwolnienie potencjału danych oraz szersze wykorzystanie narzędzi do ich analizy, ale również wzrost efektywności współpracy pomiędzy obszarami biznesowymi i IT, co pozwoli na skrócenie procesów wdrożeniowych. W 2020 roku całkowity time-to-market po stronie IT dla dużych priorytetowych zmian (takich jak np. nowy produkt) nie powinien przekroczyć 6 miesięcy, dla małych priorytetowych zmian (np. dodatek do produktu) – nie więcej niż 4 miesiące. PZU utrzyma najwyższy poziom jakości obsługi szkód i świadczeń, skracając przy tym czas realizacji procesów. Kluczem będą: (i) zrozumiałe procesy obsługowe, pozwalające klientowi na uczestnictwo w procesie obsługi zdarzeń ubezpieczeniowych (dostęp online do statusu sprawy, ustalanie oględzin zgodnie z oczekiwaniem); (ii) Wdrożone i sprawdzone procedury awaryjnej obsługi szkód w sytuacjach kryzysowych (np. nawałnice); (iii) Możliwość elastycznego dopasowania zasobów (ludzkich, technicznych) do skali potrzeb wyrażanej liczbą kontaktów.

Wzrost efektywności kosztowej w działalności ubezpieczeniowej

Silna dyscyplina kosztowa oraz przyszłe korzyści z wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, powinny przyczynić się do spadku kosztów do 2020 roku o przynajmniej 1,5 p.p. (w stosunku do 2016 roku) oraz utrzymanie przewagi PZU jeśli chodzi o rentowność.

Wskaźnik kosztów administracyjnych - iloraz kosztów administracyjnych i składki zarobionej netto w PZU i PZU Życie (%)

 

Facebook Twitter Google Plus All