13. Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 13. Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU
Facebook Twitter Google Plus All