14. Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 14. Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU
Facebook Twitter Google Plus All