15. Pozostałe przychody operacyjne

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Pozostałe przychody operacyjne1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone)
Zysk z tytułu okazyjnego nabycia Banku BPH-465
Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług przez spółki nieubezpieczeniowe514419
Przychody z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń211215
Rozwiązanie rezerw8125
Zwrot kosztów dochodzenia roszczeń3421
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów2519
Rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych297
Odsetki za nieterminowe uregulowanie należności z ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji biernej1913
Prowizje z tytułu pełnienia czynności komisarza awaryjnego77
Spisanie zobowiązań z tytułu zwrotów i nadpłat składek5720
Pozostałe201125
Pozostałe przychody operacyjne, razem1 1781 336

Facebook Twitter Google Plus All