Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Koszty administracyjne według rodzaju1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone)
Zużycie materiałów i energii226171
Usługi obce1 064600
Podatki i opłaty6137
Koszty pracownicze2 9331 501
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych266116
Amortyzacja wartości niematerialnych21088
Wynagrodzenia osób obsługujących ubezpieczenia grupowe w zakładach pracy212210
Inne, w tym:392200
- reklama171121
- pozostałe22179
Koszty administracyjne, razem5 3642 923

Facebook Twitter Google Plus All