Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Rezerwy na odprawy emerytalne i świadczenia pośmiertne szacowane są metodami aktuarialnymi z zastosowaniem odpowiednich technik i założeń aktuarialnych:

  • stóp dyskontowych, zgodnych z krzywą rentowności obligacji zerokuponowych Skarbu Państwa,
  • wskaźnika śmiertelności przyjmowanego na poziomie określonym w PTTŻ,
  • przewidywanej stopy wzrostu wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach Grupy PZU,
  • wskaźnika rotacji pracowników (różnicowanego ze względu m. in. na wiek, staż pracy i płeć pracownika) oraz
  • wskaźnika inwalidztwa (odejść na rentę) przyjmowanego jako odpowiedni procent wartości wskaźnika śmiertelności.
Facebook Twitter Google Plus All