45.2 Rzeczowe aktywa trwałe

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Na 31 grudnia 2017 roku na rzeczowych aktywach trwałych ustanowione były zabezpieczenia w formie hipoteki do łącznej kwoty 60 mln zł (na 31 grudnia 2016 roku: 51 mln zł).

Facebook Twitter Google Plus All