Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Poniższa tabela przedstawia średnie zatrudnienie w etatach w spółkach Grupy PZU.

Wyszczególnienie1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
Zarządy (liczba osób na koniec okresu sprawozdawczego)15476
Kadra kierownicza5 8072 207
Pozostali pracownicy37 34924 735
Razem43 310 1)27 018

1) Liczba zawiera dane o zatrudnieniu w Pekao (17 374 etatów).

Facebook Twitter Google Plus All