50.2 Zarządzanie Funduszami Emerytalnymi Pekao

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

16 listopada 2017 roku PTE PZU zawarło umowę z Pekao oraz Pekao PTE dotyczącą przejęcia przez PTE PZU zarządzania nad Funduszami Emerytalnymi Pekao. Umowa warunkowana jest uzyskaniem zgody KNF na przeprowadzenie transakcji. Otrzymanie zgody oczekiwane jest na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 roku. Do czasu realizacji postanowień zawartych w umowie Funduszami Emerytalnymi Pekao zarządza Pekao PTE.

Przejęcie przez PTE PZU zarządzania nad Funduszami Emerytalnymi Pekao wynika z konieczności dostosowania Grupy PZU do zapisu art. 38 ustawy o funduszach emerytalnych, zgodnie z którym podmioty związane mogą być akcjonariuszami wyłącznie tego samego powszechnego towarzystwa emerytalnego. PZU i Pekao stały się podmiotami związanymi wskutek nabycia przez PZU kontrolnego pakietu akcji Pekao, o którym mowa w punkcie 2.4.1.

Facebook Twitter Google Plus All