6.7 Informacje dotyczące głównych klientów

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Ze względu na charakter działalności spółek Grupy PZU nie występują kontrahenci, od których przychody stanowiłyby 10% lub więcej łącznych przychodów Grupy PZU (rozumianych jako składka przypisana brutto). W nocie 48.4 zaprezentowano przychody osiągane od największych kontrahentów Grupy PZU będących jednostkami zależnymi od Skarbu Państwa.

Facebook Twitter Google Plus All