Wskaźniki sprawności działania

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Wskaźniki sprawności działania
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Wskaźniki sprawności działania Grupy PZU20172016201520142013
      
1. Wskaźnik odszkodowań i świadczeń brutto (prosty)
(odszkodowania i świadczenia brutto/składka przypisana brutto) x 100%
67,3%63,7%66,9%69,5%67,9%
2. Wskaźnik odszkodowań i świadczeń na udziale własnym
(odszkodowania i świadczenia netto /składka zarobiona na udziale własnym) x 100%
70,0%68,4%68,2%70,3%68,7%
3. Wskaźnik kosztów działalności segmentów ubezpieczeniowych
(koszty działalności ubezpieczeniowej/składka zarobiona na udziale własnym) x 100%
21,1%22,5%23,3%22,2%20,5%
4. Wskaźnik kosztów akwizycji segmentów ubezpieczeniowych
(koszty akwizycji/składka zarobiona na udziale własnym) x 100%
14,0%14,3%14,1%13,4%12,3%
5. Wskaźnik kosztów administracyjnych segmentów ubezpieczeniowych
(koszty administracyjne/składka zarobiona na udziale własnym) x 100%
7,2%8,3%9,2%8,8%8,1%
6. Wskaźnik mieszany w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych
(odszkodowania i świadczenia netto + koszty działalności ubezpieczeniowej / składka zarobiona na udziale własnym) x 100%
89,6%94,9%94,5%95,7%87,8%
7. Marża zysku operacyjnego w ubezpieczeniach na życie
(zysk operacyjny / składka przypisana brutto) x 100%
19,3%25,3%22,3%24,4%22,3%
8. Wskaźnik koszty/dochody - działalność bankowa47,7%44,4%---

* po uwzględnieniu otrzymanych prowizji reasekuracyjnych

Podstawowe wskaźniki efektywności Grupy PZU20172016201520142013
Rentowność kapitałów (ROE) -przypadające jednostce dominującej
(uroczniony zysk netto / średni stan kapitałów własnych) x 100%
21,1%14,9%18,0%22,6%24,1%
Rentowność kapitałów (ROE) - skonsolidowane
(uroczniony zysk netto / średni stan kapitałów własnych) x 100%
15,5%14,7%16,6%22,6%24,1%
Rentowność aktywów (ROA)
(uroczniony zysk netto / średni stan aktywów) x 100%
1,9%2,1%2,7%4,6%5,6%

Facebook Twitter Google Plus All