Zdarzenia jednorazowe

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Zdarzenia jednorazowe
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Zdarzenia jednorazowe w Grupie PZU (mln zł)20172016201520142013
Wyższy niż średnia z ostatnich 3 lat poziom szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi (nawałnice)(170)----
Zysk z tytułu okazyjnego nabycia wydzielonej części banku BPH-465---
Rezerwa restrukturyzacyjna Alior Bank-(268)---
Efekt rozpoczęcia konsolidacji Alior Bank--(176)--
Wyższe niż średnia z poprzedzających 3 lat odszkodowania w ubezpieczeniach rolnych-(237)---
Aktualizacja założeń, co do oczekiwanych przyszłych wypłat z tytułu TU stosowanych do kalkulacji rezerw-216---
Efekt konwersji (MSR)35407570127
Wynik na sprzedaży PZU Litwa--165--
Rozpoczęcie konsolidacji funduszy----173
Rozliczenia reasekuracyjne z tytułu Zielonej Karty----53

Facebook Twitter Google Plus All