Usługi medyczne (Obszar Zdrowie)

Raport Roczny 2017 > Działalność > Kondycja Grupy > Usługi medyczne (Obszar Zdrowie)
Wyniki 2017

Działalność

Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Sytuacja na rynku

Rynek zdrowotny to bardzo szybko rozwijający się i perspektywistyczny obszar biznesowy. Trendy obserwowane obecnie to:

  • kontynuacja dwucyfrowego tempa wzrostu rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych,
  • rozwój telemedycyny i możliwości obsługowych w kanałach zdalnych,
  • większe zapotrzebowanie na opiekę nad osobami starszymi,
  • wzrost świadmości z zakresu profilaktyki i okresowych badań.

Zgodnie z danymi firmy PMR1: prywatna opieka zdrowotna w ramach produktów fee for service stanowiła na koniec 2016 roku 15,43 mld zł; z kolei wartość abonamentów medycznych to 3,62 mld zł, a wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych osiągnęła 0,55 mld zł.

Działalność Obszaru Zdrowie

Obszar Zdrowie zajmuje się:

  • sprzedażą produktów zdrowotnych w formie ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz ubezpieczenia zdrowotne majątkowe i pozostałe osobowe) oraz produktów pozaubezpieczeniowych (medycyna pracy, abonamenty medyczne, partnerstwa i programy profilaktyczne);
  • budową infrastruktury medycznej dla ludności w Polsce w celu zapewnienia jak najlepszej dostępności świadczonych usług oraz realizacji celów przychodowych.

1 Raport PMR „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2017” z sierpnia 2017.

W ramach obszaru Zdrowie oferowany jest szeroki wybór produktów zdrowotnych dostosowanych do segmentu i potrzeb klienta:

Segment klienta korporacyjnego (zdrowotne życiowe)

Sprzedaż ubezpieczeń grupowych na życie i zdrowie stanowi podstawę działalności biznesowej obszaru Zdrowie Grupy PZU. Oferta kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i segmentu MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw. Pracodawcy mogą wykupić ubezpieczenie w modelu sponsorowanym bądź współfinansowanym lub wynegocjować ofertę grupową dla swoich pracowników.

Aby sprostać najwyższym wymaganiom klientów indywidualnych z segmentu VIP została wprowadzona niestandardowa oferta bazującą na synergii Grupy PZU. W jednej ofercie połączono ubezpieczenia ambulatoryjne, szpitalne, lekowe, podróżne i NNW oraz program lojalnościowy.

Segment ubezpieczenia masowe (zdrowotne majątkowe)

Klientom masowym nabywającym polisy majątkowe oferowane są dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne o charakterze asystenckim, zapewniające dostęp do określonych usług medycznych w razie wystąpienia zdarzenia w ramach polisy podstawowej.

Segment klienta indywidualnego (zdrowotne życiowe)

Klientom indywidualnym zapewniana jest ochrona zdrowotna w formie indywidualnej kontynuacji lub dodatku do ubezpieczenia na życie. Jako dodatek do ubezpieczenia na życie indywidualnie kontynuowanego oferowane są:

W ramach ubezpieczenia indywidualnego ochronnego oferowany jest dodatek:

Produkty pozaubezpieczeniowe

PZU Zdrowie jako operator medyczny oferuje usługi zdrowotne zarówno klientom indywidualnym korzystającym z placówek własnych, jak i korporacyjnym poszukującym alternatywy dla ubezpieczenia grupowego.

Osiągnięcia w Obszarze Zdrowie

  • rozszerzono ofertę medyczną w placówkach współpracujących o ambulatoryjną pomoc doraźną, transport medyczny, wizyty domowe oraz pozyskano placówki o charakterze mono-specjalistycznym, oferujące usługi z zakresu rezonansu, tomografii i rehabilitacji;
  • rozszerzono sieć świadczeniodawców o kolejne 260 placówek medycznych, co oznacza, że w sieci PZU było już ponad 2 000 placówek;
  • wypracowano nowy model działania infolinii obsługującej klientów produktów zdrowotnych, w tym ubezpieczeń na życie oraz majątkowych z dodatkiem zdrowotnym. Struktury infolinii zostały umieszczone organizacyjnie w PZU Zdrowie jako Centrum Zarządzania Usługami Medycznymi (CZUM), co pozwala też na zintegrowane zarządzanie doświadczeniem klienta i podniesienie jakości obsługi;
  • zostało stworzone narzędzie do umawiania wizyt on- line poprzez bezpośrednie połączenie z kalendarzami współpracujących placówek medycznych. W 2017 roku uzyskano połączenie z 57 placówkami medycznymi zlokalizowanymi w całej Polsce. Klient podczas jednej rozmowy telefonicznej uzyskuje komplet informacji na temat umówionej wizyty: godzina, miejsce, placówka.
Facebook Twitter Google Plus All