List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Raport Roczny 2017 > List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Szanowni Akcjonariusze,

w imieniu zarządów spółek Grupy PZU przekazuję na Państwa ręce sprawozdanie z działalności za 2017 rok.

2017 rok to wyjątkowo intensywny okres dla rynków finansowych. Uwaga inwestorów była skupiona na bankach centralnych, które utrzymywały akomodacyjną politykę monetarną w warunkach słabej inflacji. W połączeniu z umiarkowanym ryzykiem geopolitycznym, przyczyniało się to do wzrostu wszystkich klas aktywów na rynkach światowych.

Dobra koniunktura na rynkach rozwiniętych wspierała wyceny na rynkach wschodzących, gdzie Polska była jednym z największych beneficjentów. WIG20 uplasował się w pierwszej piątce najmocniej rosnących indeksów w Europie. PZU, z 8% udziałem w obrotach całej polskiej giełdy, był jedną z głównych spółek najsilniej kontrybuujących do tego wzrostu. Wartość rynkowa PZU na koniec 2017 roku wzrosła o 7,7 mld zł r/r do 36,4 mld zł.

Tak duży wyraz zaufania do akcji PZU stanowi dla nas potwierdzenie przyjętych kierunków i realizowanych inicjatyw. W 2017 roku położyliśmy duży nacisk na rozwój biznesu ubezpieczeniowego i bankowego oraz na wprowadzanie innowacyjnych narzędzi obsługi klienta. Realizowaliśmy ważne inicjatywy wzrostowe w obszarze zdrowia oraz inwestycji.

Postawiliśmy wysoko poprzeczkę naszej konkurencji, wyznaczając trendy i umacniając pozycję największego ubezpieczyciela w Polsce, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu stabilności i poprawy sytuacji finansowej polskiej gospodarki.

Najważniejszym wydarzeniem minionego roku była finalizacja transakcji zakupu, wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju, 32,8% akcji Banku Pekao SA za łączną kwotę 10,6 mld złotych.

Było to jedno z największych przedsięwzięć tego typu w Europie w ostatnich latach. Dzięki tej strategicznej inwestycji, PZU stał się największą grupą finansową w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Po finalizacji nabycia akcji, PZU stanął przed wyzwaniem adaptacji do nowych warunków, w sposób który nie tylko pozwoli na osiągnięcie ambitnych celów w perspektywie kilku najbliższych lat, ale również zapewni solidne fundamenty do budowy trwałej przewagi technologicznej w horyzoncie długoterminowym.

U podstaw tej transformacji była stopniowa zmiana modelu ubezpieczyciela (zajmującego się głównie wyceną i transferem ryzyka) na model firmy usługowo-doradczej (działającej w oparciu o technologiczny know-how).

Inwestycje w fundamenty gwarantujące rozwój PZU, dbałość o bazę klientów oraz utrzymywanie dyscypliny kosztowej sprawia, że jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać kapitałem i generować wysokie zyski, zachowując przy tym najwyższe standardy świadczonych usług. W 2017 roku ponownie zanotowaliśmy ponadprzeciętny dwucyfrowy wzrost przypisu składki (+13,0%), która wyniosła 22,8 mld zł oraz rekordowy zysk netto na poziomie 4,2 mld zł (+78,3% r/r).

Wykorzystując sprzyjające otoczenie oraz bardzo dobrą sytuację ekonomiczną pozyskaliśmy 2,25 mld zł, w ramach prywatnej emisji obligacji podporządkowanych. Była to największa w historii emisja tego typu obligacji w sektorze finansowym w Polsce i jednocześnie pierwsza emisja w kraju zgodna z wymogami regulacji Solvency II.

Systematyczną poprawę kondycji finansowej Grupy PZU docenili również analitycy amerykańskiej agencji ratingowej S&P Global Ratings. W październiku 2017 roku podwyższyli perspektywę ratingową PZU z negatywnej do stabilnej.

Ubiegły rok upłynął także pod hasłem innowacji i nowych technologii. Istotne wsparcie w tym obszarze stanowił powołany przez PZU fundusz Witelo, wspierający budowę ekosystemu umożliwiającego rozwój polskiej przedsiębiorczości i inwestycje w rozwój polskich start-upów, które z czasem zwiększą potencjał innowacyjnych rozwiązań możliwych do wykorzystania bezpośrednio w Grupie PZU. W 2017 roku Witelo podpisał umowy z jednymi z najlepszych funduszy VC na świecie: Atomico, Evolution Equity Partners i DN Capital. Warto podkreślić, że Evolution Equity Partners zobowiązał się do otwarcia w Polsce swojego biura (obok istniejących już w Szwajcarii i Nowym Jorku). Dzięki temu polski sektor cyberbezpieczeństwa ma szansę stać się jednym z kluczowych centrów kompetencji na świecie. Nowe biuro zostanie otwarte we współpracy z PZU. Powierzając środki funduszom VC, mamy pewność, że osiągniemy swój cel, jakim jest wsparcie innowacyjnych projektów w naszym kraju. Jest to istotnym elementem strategii, by uczynić z PZU najbardziej innowacyjną grupę kapitałową w Europie Środkowo-Wschodniej.

W 2017 roku Grupa PZU została członkiem Lloyd’s i ściśle współpracuje z syndykatem Argenta. Dzięki tej inwestycji otrzymaliśmy prestiżowy certyfikat „Member of Lloyd’s”. Tym samym PZU stał się globalnym graczem. Obecność na rynku Lloyd’s to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim dostęp do międzynarodowych brokerów oraz możliwość skorzystania z wiedzy najlepszych na świecie underwriterów i inżynierów ryzyka.

W 2018 roku czekają nas wyzwania związane z przyjętymi ambicjami strategicznymi. Należą do nich m.in.: radykalne uproszczenie oferty produktowej i uniwersalizacja całej sieci sprzedaży, inwestycja w integrację bazy danych, która zapewni pełny obraz klienta, cross-selling oraz program lojalnościowy.

Istotną kwestią jest także zacieśnienie współpracy z bankami Pekao i Alior, dzięki czemu będziemy mogli tworzyć kompleksowe rozwiązania finansowe, odpowiadające na potrzeby klientów w rożnych obszarach i na różnych etapach życia.

Wraz z dalszą realizacją przyjętych kierunków strategicznych, PZU utrzyma pozycję jednej z najbardziej stabilnych i rentownych grup finansowych w Europie, która będzie generować ROE na poziom powyżej 22% oraz wypłacać atrakcyjną dywidendę, przy zachowaniu wskaźnika wypłacalności Solvency II na poziomie min. 200%.

Dziękuję wszystkim pracownikom i agentom za ponadprzeciętne zaangażowanie w budowanie #nowegoPZU oraz Radzie Nadzorczej za zaufanie i efektywną współpracę.

Z poważaniem,
Paweł Surówka,
Prezes Zarządu PZU

Facebook Twitter Google Plus All