17. Koszty z tytułu prowizji i opłat

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Koszty z tytułu prowizji i opłat1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone)
Koszty transakcji kartowych i bankomatowych, w tym koszty wydanych kart28684
Prowizje z tytułu pozyskania klientów bankowych4335
Prowizje za udostępnianie bankomatów3822
Koszty nagród dla klientów bankowych2024
Koszty przelewów i przekazów3018
Usługi dodatkowe do produktów bankowych2626
Prowizje maklerskie114
Koszty obsługi rachunków bankowych3-
Koszty operacji banknotowych102
Koszty działalności powierniczej121
Pozostałe prowizje7857
Koszty z tytułu prowizji i opłat, razem557273

Facebook Twitter Google Plus All