Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe31 grudnia 201731 grudnia 2016
 bruttoudział reaseku- ratorówudział własnybruttoudział reaseku- ratorówudział własny
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych22 000(1 250)20 75020 388(990)19 398
Rezerwa składek7 877(466)7 4116 957(377)6 580
Rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego37(3)3426-26
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia8 301(585)7 7167 730(421)7 309
- na szkody zgłoszone3 187(533)2 6542 992(371)2 621
- na szkody niezgłoszone (IBNR)3 348(41)3 3072 979(29)2 950
- na koszty likwidacji szkód1 766(11)1 7551 759(21)1 738
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent5 776(190)5 5865 673(192)5 481
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych9(6)32-2
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie22 558-22 55821 806-21 806
Rezerwa składek94-9493-93
Rezerwa ubezpieczeń na życie16 060-16 06015 928-15 928
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia597-597542-542
- na szkody zgłoszone153-153156-156
- na szkody niezgłoszone (IBNR)437-437380-380
- na koszty obsługi świadczeń7-76-6
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych5-53-3
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe287-287323-323
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający5 515-5 5154 917-4 917
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem44 558(1 250)43 30842 194(990)41 204

Powyższa tabela zawiera także kwoty rezerw w ubezpieczeniach na życie utworzonych na stary portfel, których wysokość wynosi:

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na stary portfel31 grudnia 201731 grudnia 2016
Rezerwy ubezpieczeń na życie401419
Pozostałe rezerwy techniczno–ubezpieczeniowe121134
- rezerwy na wypadek wystąpienia niskich stóp procentowych4790
- rezerwy na postępowania sporne7444
Rezerwa IBNR i RBNP22
Rezerwy na stary portfel, razem524555

Facebook Twitter Google Plus All